Rakennetekniikan nimistö koekäyttöön tietomalleissa - Rambollin kehityshankkeena

07 heinäkuuta 2021
Tietomalleissa käytettävien tietosisältöjen vakiointi etenee rakennetekniikan nimistön osalta. Mallien tietosisällön vakiointi hyödyttää rakennusalaa lisäämällä tietomallien luotettavuutta ja kehitystyön edetessä mahdollistamalla tietomallien koneluennan. Rakennetekniikan nimistön kehitys on edennyt Rambollin kehityshankkeena yhteistyössä alan toimijoiden kesken.

Ota yhteyttä

Sami Kolari, Ramboll Finland

Sami Kolari

Projektipäällikkö
M: +358 40 080 7896

Teemu Anttila

Kehityspäällikkö, rakennesuunnittelu, tietomallinnus
P: +358 40 7780 535

YTV2020-hankkeessa uudistetaan yleiset tietomallivaatimukset rakennusalalle. Rakennetekniikan koekäyttöjaksolle julkaistun aineiston tietopohjaa on kerätty suunnitteluyhtiöiden ja urakoitsijoiden näkemysten mukaisesti. Vakiointikehitykseen taustatukea on tarjonnut myös tietomallintamisen asiantuntijoiden ManseBIM-ryhmä. 

Kehitystyön perustana JAMK:lle tehty opinnäytetyö

Rakennesuunnittelun nimistön ja esimerkkimallin koekäyttöjulkaisun sisältöä on tuotettu Rambollin kehityshankkeena siten, että projektipäällikkö Sami Kolari yhdessä Teemu Anttilan kanssa vastasivat koekäyttöjulkaisun vakioinnin käsikirjoittamisesta. Kehityspäällikkö Teemu Anttila toteutti koekäyttöaineistojen mallien tietosisällön tietoteknisen toteutuksen. Julkaisun sisältöä on tuottanut myös RAVA2-käsikirjoittaja Antti Pekkala Firalta.

Kehitystyöhön liittyvää aineistoa on edistetty etenkin osana Sami Kolarin Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:n opinnäytetyötä. Kesäkuussa julkaistun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön aiheena on ”RAK IFC-mallien tietosisällön kehittäminen”. Opinnäytetyö tuottaa kattavan näkemyksen rakennetekniikan nimistön kehittämiskohtiin ratkaisuehdotuksineen. Nimistön kehitystyötä on edistänyt Sami Kolarin monipuolinen rakennesuunnittelun työkokemus ja kattava näkemys rakennemallien tietosisältöjen vaatimuksista.

Rakennetekniikan nimistö laajentuu kattamaan eri rakenteet

Tietomallien kirjavan tietosisällön vuoksi automaation hyödyntäminen IFC-mallien luennassa ei ole ollut mahdollista. Haasteeksi on noussut koneluettavuuden kannalta tarvittavat tietomallien tietosisällön yleinen määrittely ja objektien tunnistettavuus.

Rakennetekniikan nimistön vakiointityö pohjautuu aikaisempaan betonielementtirakenteille tehtyyn tietosisältömäärittelyyn, jota on nyt laajennettu kattamaan teräs-, puu- sekä paikallavalurakenteet sisältäen myös betoniraudoitukset.

– Koekäyttöön tuotetussa nimistössä tietomallien ominaisuusjoukolle on vakioitu neljä muuttujaa: materiaali, poikkileikkaustyyppi, kokoonpanotyyppi ja objektin yleisnimi. Lisäksi materiaalikohtaiset ominaisuusjoukkojen määritykset mahdollistavat tietomallien kehittyneen tietosisällön, joka osaltaan tehostaa tiedonsiirtoa suunnittelusta tuotantoon, kertoo Sami Kolari.

RAVA2-kehityshanketta varten nimistön mukainen tietosisältö lisättiin valmiiksi suunnitellun kohteen IFC-malliin. Kehityshankkeessa järjestettiin useita työpajoja rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kanssa, joissa käytettiin oikeiden hankkeiden tietomalleja testaamiseen ja käyttötapausten tunnistamiseen.

Koekäyttöön liittyvää palautetta kerätään KIRAHubin toimesta 1.10.2021 asti. 

Tutustu

Rakennetekniikan nimistöjen ja esimerkkimallien koekäyttöaineisto on saatavilla KIRAHubin sivuilta

Ota yhteyttä

  • Sami Kolari, projektipäällikkö, sami.kolari@ramboll.fi, puh. 040 0807 896
  • Teemu Anttila, kehityspäällikkö, teemu.anttila@ramboll.fi, puh. 040 7780 535
  • Antti Pekkala, FIRA, antti.pekkala@fira.fi, puh. 0400 7468 516

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites