Ramboll ja Heka loivat kriteerejä kestävälle viherkunnossapidolle

03 syyskuuta 2021
Ramboll ja Helsingin kaupungin asunnot, Heka Oy, lähtivät vahvistamaan kestävän kehityksen roolia viherrakennuttamisen pilotissa, jonka tuloksena viherkunnossapidon näkökulmat otettiin osaksi Hekan uutta strategiaa. 
 
Kontulan seniorikeskuksen piha

Kontulan seniorikeskuksen piha

Ota yhteyttä

Heidi Järkkä

Maisemasuunnittelija ja vihervalvoja, maisemasuunnittelu
P: +358 40 4872 681

Ramboll ja Helsingin kaupungin asunnot on tehnyt yhteistyötä pihojen suunnittelussa ja rakennuttamisessa jo 10 vuoden ajan. Vuonna 2018 alkoi erityisasumisen kiinteistöpihojen viheralueiden hoitourakan kilpailutuksen ja valvonnan pilotti, johon kuului noin 40 erityisasumisen kiinteistöjen pihaa. 

Pilotilla haluttiin vahvistaa kestävän kehityksen roolia luomalla konkreettisia, käytännönläheisiä vaateita kestävän kunnossapidon toiminnalle jo kilpailutusvaiheessa. 

Hekan tarjouspyyntöön kirjattiin seuraavat kriteerit:
✓Glyfosaatin käyttö on kielletty
✓ Hoitotyöstä syntyvän kasvijätteen vähentäminen 
✓ Kasvijätteen hyödyntäminen kohteissa
✓ Jätteiden määrän raportointi
✓ Vaatimukset urakassa käytettäville työkoneille
✓ Sosiaalinen osallistava toiminta asukkaiden kanssa
✓ Yrityksellä jätehuoltosuunnitelma, ympäristöohjelma

 

Sosiaalinen toiminta ja asukkaiden osallistaminen otettiin osaksi kilpailutuksen kriteerejä 

Sosiaalinen ja osallistava toiminta on hyvin käytännönläheinen esimerkki toimenpiteestä, joka haluttiin ottaa mukaan kestävän viherkunnossapidon kriteereihin ja tarjouspyyntöön.

-Piha saattaa olla palveluasumisen yksikössä asukkaiden ainoa ympäristö, johon he arjessaan pääsevät. Siksi asukkaat haluttiin ottaa mukaan asuinpihojensa hoitoon ja istutustyöhön. Pilottiin kuului osallistavaa työpajatoimintaa, johon asukkaat saivat osallistua oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaisesti. Toiminta oli hurjan suosittua ja sai kiitosta sekä asukkailta että hoitohenkilöstöltä, iloitsee ryhmäpäällikkö Heidi Järkkä Rambollilta. 

Pilotin aikana Heka myös mm. hankki kiinteistöille kymmenen kompostia, mikä mahdollisti kasvijätteen hyödyntämisen paikallisesti ja vähensi poiskuljetettavan jätteen määrää. 

komposti Hekan erityisasumisen yksikön pihalla

Kestävämpää toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteella

-Lähdimme toteuttamaan pilotissa kestäviä näkökulmia jatkuvan parantamisen periaatteella, jossa kaikkia urakassa toimivia kannustettiin tuomaan esiin kestävää toimintaa tukevia mahdollisuuksia ja parantamaan ja testaamaan toimintaa. Tulokset olivat jopa parempia kuin mitä tavoittelimme, kertoo Heidi Järkkä

Pilotin tuloksena viherkunnossapito osaksi Hekan uutta strategiaa

Hankkeesta saatujen kokemusten ja yhteistyön pohjalta Heka lähti miettimään kestävän kunnossapidon hankintakriteerejä ja toimintamalleja laajemminkin, ja kestävä viherkunnossapito otettiin osaksi Hekan uutta strategiaa. 

-Tulemme sisällyttämään kestävän kunnossapidon vaatimuksia jatkossa myös muihin urakoihin. Olemme koostaneet Hekalle omaa, niin sanottua ympäristökriteeripankkia kilpailutuksiamme varten. Kriteerejä käytetään kaikissa kansalliset hankintarajat ylittävissä hankinnoissa. Jokainen hankinta tarkastellaan erikseen ja mietitään kuhunkin soveltuvat ympäristökriteerit. Esimerkiksi pihojen hoidossa on jo olemassa useita tapoja viedä toimintaa kestävämpään suuntaan. Ympäristökriteereillä haluamme viestiä urakoitsijoille, mihin suuntaan hankintoja ollaan kehittämässä. Näillä toimilla saadaan aikaiseksi aitoa vaikuttavuutta, kertoo Hekan ympäristöpäällikkö Marika Nyyssönen.
 
Tutustu tarkemmin pilottiin ja tuloksiin videolla.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites