Ramboll auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen

12 toukokuuta 2016
Ramboll Management Consulting Oy tukee maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden kehittämistä. Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu vuonna 2015 on vastaanottotoiminnan laajentumisen ohella lisännyt hallinnon paineita suunnitella ja kehittää kotoutumista tukevia palveluita.

― Onnistunut kotoutuminen on yhteiskunnan näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Kielikoulutus, aikaisemman osaamisen tunnistaminen, mahdollisuus työharjoitteluun ja muut yksilön omista tarpeista lähtevät toimenpiteet tukevat henkilöiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja siirtymistä työelämään, millä on tietysti suuri merkitys myös kansantalouden kannalta, kertoo manager Risto Karinen Rambollista.

Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen on herätellyt uusia tahoja esittämään kotoutumiseen liittyviä aloitteita ja palveluita. Akuutin tilanteen taustalla on edelleen tarve pitkäjänteiseen ja kaikki erilaiset maahanmuuttajaryhmät huomioivaan kotoutumispolitiikkaan. Maahanmuuton vaihteluväli on suuri. Luku- ja kirjoitustaidoton pakolainen tarvitsee eri tavalla tukea ja palveluita kuin ulkomailta rekrytoitu huippuasiantuntija. Kaikkia maahanmuuttajia voidaan kannustaa kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan ja antamaan sille oman panoksensa.

Ramboll on keväällä 2016 auttanut työ- ja elinkeinoministeriötä sujuvoittamaan prosessia, jolla myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt siirtyvät kuntiin ja TE-toimistojen asiakkaiksi. Työ jatkuu eri viranomaisten tietojärjestelmien yhteensopivuuden ja kehittämistarpeiden selvittämisellä. Samoin Ramboll on mukana uudenlaisessa kotoutumispalveluiden muotoiluhankkeessa.

― On motivoivaa työskennellä yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen parissa. Rambollin kyky reagoida nopeasti esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin perustuu pitkäjänteiseen asiakassuhteeseen työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä kuntien kanssa. Laadukkaasti vuosien varrella toteutetut arviointi- ja selvitystyöt ovat kartuttaneet aihealueen osaamista ja juurruttaneet asiantuntijamme osaksi maahanmuuttotyön toimijakenttää, Karinen lisää.

Ramboll Management Consulting Oy on aloittanut huhtikuussa 2016 Uudenmaan Ely-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -ohjelman kehittävän arvioinnin. Vuoteen 2020 asti ulottuva ESR-rahoitteinen Kotona Suomessa -ohjelma on merkittävä panostus kotoutumispalveluiden kehittämiseen eri puolilla Suomea.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites