Ramboll ja AFRY vastaamaan Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelusta välillä Leppävaara-Koivuhovi

27 huhtikuuta 2021

Lehdistötiedote 27.4.2021

Ramboll Finland Oy:n ja AFRY Finland Oy:n perustama työyhteenliittymä on solminut Väyläviraston kanssa lähes 3,8 miljoonan euron arvoisen suunnittelusopimuksen Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelusta Leppävaaran asemalta Tuomarilan ylikulkusillalle asti.


Espoon kaupunkirata on yksi suurimmista käynnissä olevista valtakunnallisista ratahankkeista. AFRYn Kaarle Korhonen, Rambollin Janica Solehmainen ja Väyläviraston Tommi Rosenvall kuvattiin Kauniaisten asemalla, joka on yksi hankkeessa parannettavista asemista.

Espoon kaupunkirata on yksi suurimmista käynnissä olevista valtakunnallisista ratahankkeista. AFRYn Kaarle Korhonen, Rambollin Janica Solehmainen ja Väyläviraston Tommi Rosenvall kuvattiin Kauniaisten asemalla, joka on yksi hankkeessa parannettavista asemista.

Ota yhteyttä

Mikko Leppänen

Mikko Leppänen

Tekninen johtaja, infra
P: +358 400 425 914

Janica Solehmainen

Ratasuunnittelu
P: +358 44 3771460

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä, ja se mahdollistaa tiheän ja kaukoliikenteen häiriöistä riippumattoman lähijunaliikenteen Helsingin, Espoon ja Kauniaisten alueella. Kaupunkirata parantaa lähi- ja kaukojunaliikenteen palvelutasoa, nostaa kapasiteettia ja vähentää häiriöitä Helsingin ja Kauklahden välisellä rataosuudella, kun lähi- ja kaukojunat pääsevät kulkemaan omilla raiteillaan. Lisäksi kaupunkirata lisää Turun suunnan kaukoliikenteen täsmällisyyttä ollen näin Helsinki-Turku nopean junayhteyden parantamisen ensimmäinen vaihe.

Rakentamissuunnittelua tehdään Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella tiiviissä kaupunkiympäristössä yhteishankkeessa, jossa nykyisten raiteiden viereen toteutetaan kaksi lisäraidetta yhteysvälille Leppävaara–Kauklahti. Hankkeen valmistumisen jälkeen kaksi raidetta on kaukoliikenteen ja nopean lähiliikenteen käytössä ja kaksi raidetta tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä.

- Espoon kaupunkiratahanke on yksi suurimmista käynnissä olevista ratahankkeista valtakunnallisesti. Sijainti keskellä tiivistä kaupunkiympäristöä tuo oman haasteensa hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, ja vaatii aktiivista viestintää ja tiivistä yhteistyötä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että toteutus aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa junaliikenteen matkustajille ja seudun asukkaille. Olemme saaneet hankkeelle hyvät suunnittelijat, ja uskon meidän suoriutuvan hyvin näiden tavoitteiden osalta, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Tommi Rosenvall.

Hankkeessa parannetaan myös radan varren viittä asemaa ja niiden liityntäpysäköintialueita sekä varmistetaan esteettömät kulkuyhteydet niin asemalaitureille kuin ympäröivään katuverkostoon. Espoon ja Kauniaisten kaupunkien on tarkoitus yhdessä toteuttaa pyöräilyn laatukäytävä eli baana koko ratahankkeen osuudelle Leppävaara–Kauklahti. Radan varrella kulkeva baana tarkoittaa tiivistä yhteistyötä Espoon kaupunkiradan rakentamissuunnittelun ja baanan suunnittelijoiden kesken, jotta löydetään parhaimmat ratkaisut niin kaupunkiradan kuin baanan toteutukselle. Kaupunkiradan sekä Espoon ja Kauniaisten erillishankkeiden suunnittelukohteiden yhteensovitus ja sujuva yhteistyö Väyläviraston ja muiden hankkeeseen liittyvien sidosryhmien kanssa varmistavat hankkeen onnistuneen toteutuksen.

- Kaupunkiradan suunnittelu rakennetussa ympäristössä Leppävaaran, Kilon, Kauniaisten ja Koivuhovin alueilla edellyttää suunnitteluratkaisujen huolellista yhteensovittamista ja tiivistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Kaupunkirata mahdollistaa myös Keran alueen pitkäjänteisen kehittämisen ja on erityisen hienoa päästä mukaan Espoon kestävää kasvua rakentamaan, toteaa tekninen johtaja Mikko Leppänen Rambollilta.

Rambollilla ja AFRYllä on hankkeessa mittava suunnittelukokonaisuus, joka käsittää viiden uuden sillan, vaativien pohjarakenteiden kuten paalulaattojen ja pysyvien tukiseinien sekä neljän aseman parantamissuunnittelun. Asemien lisäksi hankkeeseen sisältyy uuden pysäköintilaitoksen suunnittelu Kauniaisiin aivan juna-aseman viereen. Leppävaaran ja Tuomarilan ylikulkusillan välille suunnitellaan myös yhteensä monen kilometrin verran melusuojausta vähentämään junaliikenteestä aiheutuvaa melua radan varren lähiasukkaille.

- Espoon kaupunkirata on mittava, teknisesti vaativa ja erittäin monipuolinen suunnittelukohde. Rambollin ja AFRYn vastuulla olevalla Leppävaara-Koivuhovi -osuudella korostuu rata- ja geoteknisen suunnittelun ohella aivan erityisesti monimuotoinen rakennesuunnittelu. Erityisen motivoivaa on lisäksi päästä viimeistelemään ratasuunnitteluvaiheessa luomamme suunnitteluratkaisut rakennussuunnitelmiksi, kertoo AFRYn Suomen infrayksikön johtaja Mikko Inkala.

Espoon kaupunkiradan rakentamissuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2021–2028. Se on Väyläviraston, Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin yhteishanke, josta on sovittu myös Helsingin seudun MAL-sopimuksessa. Hankkeen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa, johon kaikki osapuolet ovat myös sitoutuneet hankkeen kattohintana. Kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja kaupunkien (Espoo 40 %, Kauniainen 10 %) kesken. Euroopan komission CEF-komitea on myöntänyt 50 prosentin avustuksen hankkeen suunnitteluun, jonka kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylävirasto puh. 040 725 7815, tommi.rosenvall@vayla.fi
Mikko Leppänen, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy, puh. 040 0425914, mikko.leppanen@ramboll.fi
Mikko Inkala, johtaja, Infra, AFRY Finland Oy, puh. 040 716 9133, mikko.inkala@afry.com

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites