Traumakeskus-Syöpäkeskus on HUS:n suurin hanke - Konsulttiryhmä Ramboll-Granlund taloteknisten ratkaisujen suunnittelijana

09 joulukuuta 2015

Lehdistötiedote 9.12.2015
Meilahden sairaala-alueelle suunniteltu Traumakeskus-Syöpäkeskus on HUS:n suurin rakennushanke, jonka kustannusarvio on noin 250 miljoonaa euroa. Ramboll Finland Oy ja Granlund Oy on valittu toteuttamaan uuden sairaalan talotekninen suunnittelu. Yhteenliittymän vastuulla on jättihankkeen LVIA-, sähkö- ja telesuunnittelu sekä kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu.

Traumakeskus-Syöpäkeskus on HUSin suurin hanke. Sen taloteknisten ratkaisujen suunnittelusta vastaa konsulttiryhmä Ramboll-Granlund.

Traumakeskus-Syöpäkeskus on HUSin suurin hanke. Sen taloteknisten ratkaisujen suunnittelusta vastaa konsulttiryhmä Ramboll-Granlund.

Hanke on HUS:lle ainutlaatuinen. Siinä muun muassa kokeillaan ensimmäistä kertaa Big Room -työskentelytapaa, joka yhdistää suunnittelijat, tilaajat ja käyttäjät.

– Suunnitelmien yhteensovittamisessa Big Room on erinomainen ratkaisu, sillä koko suunnittelijaryhmän lisäksi työskentelyyn osallistuu myös käyttäjien edustajia, kertoo Mikael Lindgren Rambollista.

Haasteita riittää, sillä suunniteltavana on erikoissairaanhoidon huippuyksikön erikoistuneimpia tilaryhmiä, kuten tapaturmapäivystyksen, leikkausosaston, kuvantamisen, sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen, syöpätautien polikliinisen hoidon ja sädehoidon tiloja. Vuodeosastoilta ja polikliinisen vastaanoton tiloilta edellytetään uudenlaista geneerisyyttä ja muunneltavuutta.

– Uudisrakennus muodostaa taloteknisten ja kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun osalta haasteellisen tehtävän. Vaativien tilaryhmien edellyttämät tekniset ratkaisut, monien käyttäjäryhmien huomioonottaminen sekä energiatehokkuus- ja toiminnallisuusvaatimusten hallinta muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, toteaa Granlundin Kari Kaleva.

Traumakeskus-Syöpäkeskus -rakennuksen suunnittelun perustana on yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus. Hankkeen myötä erikoissairaanhoitoa voidaan kehittää vastaamaan 2020-luvun tarpeita. Lisäksi uuden rakennuksen tavoitteena on luoda potilaille turvallinen, helposti hahmotettava ja elämyksellinen ympäristö, joka tukee myönteistä hoitokokemusta. Tässä rakennukseen suunnitellut luonnonvalo ja elämykselliset näkymät ovat keskeisiä elementtejä.

Uudisrakennuksen hyötyala on alustavien arvioiden mukaan noin 35 000 hym2 ja bruttoala noin 75 000 brm2. Sairaala valmistunee vuonna 2021.

Ota yhteyttä

Mikael Lindgren, Ramboll Finland Oy, puh. 044 7688 302, mikael.lindgren@ramboll.fi

Kari Kaleva, Granlund Oy, puh.  050 525 2240, kari.kaleva@granlund.fi
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites