Ramboll jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä

13 joulukuuta 2017
Ramboll kehittää uutta dynaamista prosessimallia Mikkelin Metsä-Sairilan tulevaan jätevedenpuhdistamoon.
Dynaamisella prosessimallilla voidaan estää suodatinkalvon pilaantuminen

Dynaamisella prosessimallilla voidaan estää suodatinkalvon pilaantuminen

Ota yhteyttä

Anna Mikola

Projektipäällikkö, jätevesi ja vedenjakelu
P: + 358 40 7176552

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Valmistuessaan vuonna 2020 puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Koska puhdistamo rakennetaan kallion sisään, ympäristölle aiheutuvat riskit minimoidaan ja maanpäälliset tilat on mahdollista käyttää muuhun tarkoitukseen. Maanpinnalle puhdistamosta jäävät näkyviin vain välttämättömät poistumistiet ja ilmanottoaukot. Ramboll kehittää Mikkelin puhdistamolle uutta dynaamista prosessimallia, jolla voidaan estää suodatinkalvon pilaantuminen. Tuleva puhdistamo perustuu kokonaisuudessaan MBR eli kalvobioreaktoritekniikkaan, jossa käytetään kalvosuodatusta.
— Suodatinkalvon pilaantuminen on yksi keskeisimmistä haasteista MBR-käsittelyssä, sillä se vaikuttaa huomattavasti kalvon toimintaan sekä käyttöikään ja lisää siten huolto- ja käyttökustannuksia, projektia vetävä Eppu Väänänen Rambollilta kertoo.
Kalvon pilaantuminen tarkoittaa prosessia, jossa esimerkiksi kalvobioreaktorissa käytetyn kalvon pinnalle tai huokosiin tarttuu liuosta tai hiukkasia, jotka heikentävät sen suorituskykyä.
Pilaantumista estävää mallia kehitetään yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.
— Tiimimme kehittämää dynaamista prosessimallia tullaan käyttämään Metsä-Sairilan vedenpuhdistamon suunnittelussa ja prosessiajossa. Kalvon puhtaanapidon avulla energian ja kemikaalien kulutuksessa saavutetaan huomattavia säästöjä.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites