Ramboll julkaisi toimintakertomuksensa ja ilmoitti muutoksista yhtiön hallituksessa

30 maaliskuuta 2014

Ramboll julkaisi toimintakertomuksensa ja vuosittaisen yhteiskuntavastuuraporttinsa (Corporate Responsibility Report) varsinaisessa yhtiökokouksessaan 26.3.2014. Samalla ilmoitettiin muutoksista yhtiön hallituksen kokoonpanossa.

Ota yhteyttä

Morten Peick

Senior Group Director, Clients, Communication & Marketing
P: +45 5161 6065

Lue lisää

Rambollin toimintakertomus 2013

Avaa Annual Report 2013 (pdf)

Rambollin yhteiskuntavastuuraportti 2013

Avaa Corporate Responsibility Report 2013 (pdf)

Rambollin varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014 KööpenhaminassaTanskassa. Hallitukseen valittiin Per Nielsenin tilalle uutena jäsenenä FT Jørgen Huno Rasmussen, joka on toiminut aiemmin pääjohtajana FLSmidth & Co:ssa. Lisäksi hallituksen jäseneksi valittiin syyskuussa 2013 TV2 Danmarkin toimitusjohtaja Merete Helene Eldrup.

Hallituksen kokoonpano: 

  • Peter Højland (puheenjohtaja)
  • Jeff Gravenhorst (varapuheenjohtaja)
  • Øyvind Isaksen
  • Jørgen Huno Rasmussen 
  • Merete Helene Eldrup
  • Niels De Coninck-Smith
  • Steen Nørbæk Madsen*
  • Anders Rytter*
  • Steen Christensen*

*Henkilöstön valitsemat jäsenet

Toimintakertomus ja yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Toimintakertomus 2013 (pdf) ja yhteiskuntavastuuraporttimme Corporate Responsibility Report 2013 (pdf) hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Julkaisujen avulla kerromme Rambollin tuloksesta ja kehityksestä henkilökunnallemme, asiakkaillemme, osakkaillemme ja koko yhteiskunnalle.

Toimintakertomuksemme keskittyy globaaliin tarpeeseen kehittää elinvoimaisia kaupunkeja. Jo puolet maailman väestöstä  – 3,6 miljardia ihmistä – asuu kaupungeissa. Ennusteen mukaan kaupungissa asuvien määrä kasvaa tasaisesti, joten tarve kestävälle, ihmisten elämänlaatua ja yhteiskunnan hyvinvointia parantavalle kaupunkisuunnittelulle on valtava.

Ramboll on sitoutunut YK:n Global Compact -ohjelman periaatteisiin. Yhteiskuntavastuuraportissamme kerromme vuonna 2013 tekemämme toimenpiteet yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi sekä valotamme tulevia toimenpiteitä ja suunnitelmia, joiden avulla kehitämme Rambollia yhä vastuullisemmaksi yritykseksi.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites