Ramboll-konsernin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

10 maaliskuuta 2023
Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta Ramboll-konsernilla oli yhtiön paras orgaaninen kasvu ylivuosikymmeneen. Kasvua tuki uusiutuvan energian palveluiden suuri kysyntä liittyen merituulivoimaan ja Power-to-X-ratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vähähiiliseen rakentamiseen sekä kestävän kehityksen strategiseen asiantuntijuuteen. Erityisen suurta kasvu oli Isossa-Britanniassa, Saksassa, Tanskassa ja Norjassa.
Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Ota yhteyttä

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
P: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
P: +45 5161 1000

Lue Ramboll-konsernin vuosikertomus 2022

Kansainvälinen arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll saavutti parhaan orgaanisen kasvunsa 14 vuoteen, vuosi uuden kestävää kehitystä korostavan strategiansa käyttöönotosta.

Ramboll-konsernin liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia 2 151,3 miljoonaan euroon (2021: 1 910,3)
Orgaaninen kasvu oli 9,9 prosenttia
Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 125,9 miljoonaa euroa (2021: 114,1) ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,9 (6,0)
Yhtiön tilauskanta kasvoi 8,8 prosenttia vuoden 2021 loppuun verrattuna

"Olen tyytyväinen tulokseemme vuonna 2022, erityisesti vahvaan kasvuumme, joka ylitti selvästi odotukset vuoden 2021 ennätystuloksen jälkeen. Maailmantalouden vastatuulesta huolimatta olemme onnistuneet saavuttamaan kaksinumeroisen liikevaihdon kasvun ja parhaan orgaanisen kasvun 14 vuoteen. Kasvun taustalla on kestävien ratkaisujen suuri kysyntä ja näkemyksellisten työntekijöidemme omistautuminen projekteihin. Tulos oli historiamme paras, vaikka voittomarginaalimme oli hieman viime vuotta alhaisempi”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

Kestävät ratkaisut vahva kasvun ajuri

Energia-, Vesi- ja Kiinteistö-toimialat sekä Liikkeenjohdon konsultointi saavuttivat kaksinumeroisen orgaanisen kasvun. Iso-Britannia ja Saksa saavuttivat erinomaisen tuloksen yli 20 prosentin orgaanisella kasvulla. Myös Tanska ja Norja vaikuttivat merkittävästi konsernin kasvuun.

”Kestävät ratkaisut ovat Rambollille vahva kasvun ajuri kaikilla maantieteellisillä alueillamme. Asiakkaamme ovat motivoituneita vähentämään hiilidioksidipäästöjä arvoketjussa sekä saavuttamaan globaaleja ilmasto- ja luontotavoitteita. Näemme markkinoilla erityisen suurta kysyntää palveluillemme, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, mukaan lukien merituuli ja Power-to-X-ratkaisut, vesi, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vähähiilinen rakentaminen sekä kestävän kehityksen strategioiden luominen asiakkaille.”

”Tämä vuosikymmen tulee olemaan ratkaiseva sille, että rajoitamme maapallon lämpötilojen nousua ja otamme tarvittavat askeleet kohti nollapäästöjä. Olen iloinen nähdessäni, että maailman suuret taloudet toteuttavat merkittäviä ilmastotoimia ja vihreille ja kestäville ratkaisuille on kysyntää. Yhdysvallat sijoittaa miljardeja vihreään teollisuuteensa. EU esitteli hiljattain oman vihreän kehityksen ohjelmansa, jolla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan nopeaa siirtymistä kohti ilmastoneutraalisuutta.

Vaikka energian korkea hinta, venyneet toimitusketjut ja Ukrainan traaginen sota rasittavat edelleen maailmataloutta, on meillä myös syytä suhtautua myönteisesti yhteisiin ponnisteluihimme aikamme kiireellisimmän ongelman ratkaisemiseksi: maailmanlaajuisten päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä katastrofaalisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Vuosikymmenten kokemuksellamme kestävän kehityksen suunnittelu- ja konsulttiyhtiönä olemme sitoutuneet tähän tavoitteeseen, joka on myös historiamme suurin kasvumahdollisuus. 17 500 työntekijäämme ovat tehokkain voimavaramme kohti kestävää muutosta. Jatkamme viime vuonna aloittamaamme työntekijöidemme kouluttamista ja osaamisen kehittämistä, jotta voimme aidosti viedä tätä tärkeää asiaa eteenpäin. Pyrimme vahvistamaan strategista kasvuamme myös yritysostoin erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa”, Jens-Peter Saul sanoo.

Vuonna 2023 yhtiö odottaa vahvan kasvun jatkuvan ja tuloksen ylittävän vuoden 2022 tason.

Vaikuttavia projekteja eri puolilla maailmaa

Hiilineutraalisuus, elinvoimaisuus ja sopeutuminen, resurssitehokkuus ja kiertotalous sekä luonnon monimuotoisuus olivat vaikuttimena useissa projekteissamme vuonna 2022.

Vanhan logistiikka- ja teollisuusalueen kehittäminen kiertotalouden esimerkkialueeksi Suomessa. Espoon kaupunki kehittää vanhaa logistiikka- ja teollisuusaluetta kävely- ja pyöräilypainotteiseksi keskukseksi 14 000 asukkaalle. Uusi Kera rakennetaan kestävästi kiertotalouden periaatteiden mukaan suosien hiilineutraaleja ratkaisuja. Tavoitteena on puolittaa alueen hiilidioksidipäästöt tavallisiin kaupunkialueisiin verrattuna. Ramboll on ollut mukana Keran kehityksessä jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2022 Ramboll valittiin alueen katualueiden ja kunnallistekniikan suunnittelijaksi. Suunnitelmat tukevat yhteyksiä Keran uusien päiväkotien ja koulujen sekä liikunta- ja virkistyspalveluiden välillä. Uusien talojen rakentamisen lisäksi alueen vanhojen rakennusten uusio- ja tilapäiskäyttöä edistetään. Ramboll vastaa myös alueen läpi kulkevan kevyen liikenteen baanan suunnittelusta ja on mukana Espoon kaupunkiradan suunnitteluryhmässä.

Pohjoismaiden suurin muovinlajittelulaitos Tanskassa. Tanskassa Ramboll on valittu konsultiksi lajissaan ensimmäiseen muovinlajittelulaitokseen, jonka rakentaa norjalainen energiayhtiö Quantafuel. Kun laitos valmistuu vuoden 2023 lopussa, se pystyy lajittelemaan 160 000 tonnia muovijätettä vuodessa puhtaiksi jakeiksi jälleenmyyntiä ja käsittelyä varten sekä mekaanisen että kemian kierrätysteollisuuden käyttöön. OECD:n mukaan vain 9 prosenttia muovijätteestä kierrätetään maailmanlaajuisesti, joten jätehuolto on kiireellinen prioriteetti sekä kehittyneissä että nousevissa talouksissa.

Tukholman keskustan uudistaminen. Ruotsissa Ramboll on osa tiimiä, joka on valittu suunnittelemaan Tukholman päärautatieaseman seutua. Central Cityksi kutsuttu alue koostuu kuudesta uudesta asuin-, liike- ja toimistokorttelista. Siihen kuuluu myös alkuperäisen vuonna 1871 rakennetun keskusaseman laajennus ja uudistaminen. Uusi kaupunginosa rakentuu suurelta osin olemassa olevien raiteiden päälle.

Norjan uusi kansallismuseo Oslossa. Norjan kansallismuseo Oslossa avattiin kesäkuussa 2022 lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen. Rambollin rooli monialaisena konsulttina on ollut keskeinen tämän Pohjoismaiden suurimman museon toteuttamisessa. Museon 14 000 neliömetrin näyttelytiloissa on tilaa noin 5 000 näyttelyesineelle, mikä tekee siitä Pohjoismaiden suurimman museon. Arkkitehtonisesti omaleimainen rakennus on Norjan FutureBuilt-ohjelman pilottihanke ja se on suunniteltu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 prosenttia nykyisiin rakennusstandardeihin verrattuna.

Raideyhteyksien parantaminen Pohjois-Saksassa. Ramboll hankekumppaneineen suunnittelee Pohjois-Saksan rautatielinjojen parantamista junaliikenteen kasvua varten. Hanke on osaprojekti Tanskan ja Saksan väliselle Fehmarn Belt -yhteydelle ja tärkeä osa liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa Saksassa.

Elävät aallonmurtajat rannikkoalueilla. Yhdysvalloissa Living Breakwaters -projekti valmistelee rannikkoa Staten Islandin etelärannikolla, New Yorkin osavaltiossa tulevia ilmastonmuutoksia varten luomalla uudelleen osterien elinympäristöjä aallonmurtajilla.
Osterit toimivat veden suodattimena ja parantavat veden laatua samalla, kun ne auttavat vähentämään tulvariskiä pitämällä aallonmurtajat paikoillaan, vähentäen siten rannikkoeroosiota. Rambollin vastuulla on hankkeen suunnittelun, koordinoinnin ja toteutuksen ohjaus ja valvonta.

UK:n vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttava työtila. Ramboll on mukana Ev0-hankkeessa Manchesterissa, tarjoten muun muassa rakennesuunnittelun ja kestävän kehityksen palveluita Rakennuksesta on tulossa UK:n vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottava toimistouudisrakennus. Sen rakenteissa on käytetty laajasti puuta. Rakennuksen käyttökustannusten odotetaan olevan 58 prosenttia halvemmat kuin perinteisen uudisrakennuksen. Ev0:n energiantarpeesta 94 prosenttia tuotetaan paikan päällä. Alkuperäistä hiilidioksidipäästöä on vähennetty noin 500 kg CO2e/m2 käyttämällä vähähiilistä betonia ja puurunkoa.

 

Key figures and financial ratios

2022

2022

2021

Income statement, DKK million

EURm

 

 

Revenue

2,151.3

16,005.8

14,212.4

Net project revenue (NPR)

1,770.0

13,168.5

11,786.0

Operating profit before depreciation and amort. (EBITDA)

153.4

1,141.2

1,063.4

Operating profit before amortisation of goodwill, brand and customer contracts (EBITA)

125.9

936.9

848.7

Operating profit before interests and tax (EBIT)

86.9

646.5

503.7

Profit before tax

84.0

624.9

470.0

Profit for the period

52.4

389.8

316.4

Balance sheet

 

 

 

Total assets

1,306.2

9,718.1

9,070.9

Total equity

431.0

3,206.6

2,921.9

Net interest-bearing cash/ (debt)

90.5

673.3

902.2

Cashflow, DKK million

 

 

 

Cashflow from operating activities

63.0

468.9

332.6

Investment in tangible assets, net

(34.4)

(255.7)

(138.9)

Free cashflow

28.7

213.2

193.7

Acquisitions of companies

(14.6)

(108.8)

(76.8)

Employees

 

 

 

Number of employees, end of period

 

17,546

16,685

Number of full-time employee equivalents

 

16,001

15,265

Financial ratios as %

 

 

 

Revenue growth

 

12.6

4.4

Organic growth

 

9.9

4.1

Organic growth, Net project revenue (NPR)

 

9.5

5.2

EBITDA margin

 

7.1

7.5

EBITA margin

 

5.9

6.0

EBIT margin

 

4.0

3.5

Return on invested capital (ROIC)

 

17.7

16.3

Return on equity (ROE)

 

12.7

11.8

Cash conversion ratio

 

68.3

48.3

Equity ratio

 

33.0 32.2

Key figures, sustainability

     

Total CO2 emissions (Scope 1, 2 & 3)*, tCO2e

 

29,193

18,141

Gender diversity, women/men, %

 

37/63

35/65

Total reportable incident rate (TRIR)

 

1.85

1.37

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites