Ramboll mukaan Kiinan merituulivoimamarkkinoille

20 toukokuuta 2016

Lehdistötiedote 20.5.2016

Tekniseen suunnitteluun ja konsultointiin keskittynyt Ramboll-konserni on ensimmäinen ei-kiinalainen yhtiö, joka on saanut suunniteltavakseen tuulivoimapuiston Kiinaan. Tuleva 400 MW:n tuulipuisto on valmistuttuaan yksi maan suurimmista.

Offshore wind farm. Photo: Chris Laurens

Offshore wind farm. Photo: Chris Laurens

Ota yhteyttä

Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
P: +45 5161 8760

Marko Rautiainen

Vanhempi tuulivoima-asiantuntija
P: +358 41 442 0892
M: +358 41 442 0892

Kiina panostaa energiantuotannossaan yhä enemmän tuuli- ja aurinkovoimaan ja rakentaa merituulivoimaloita kasvavaan tahtiin. Kymmenestä kaavaillusta merituulivoimapuistosta on nyt rakenteilla yksi sadan tuulivoimalan merituulivoimapuisto, jonka kapasiteetti on 400 megawattia. Tämä vastaa noin 35 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta tai yhden pienen hiilivoimalan sähköntuotantoa. Jiangsun maakuntaan viiden tunnin ajomatkan päähän Shanghaista pohjoiseen kohoava SPIC Binhai North Phase 2 lukeutuu Kiinan suurimpiin merituulivoimapuistoihin.

Uuden tuulivoimapuiston suunnittelusta vastaa Ramboll-konserni. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiinaan sijoittuvassa tuulivoimahankkeessa on suunnittelijana maan ulkopuolelta tuleva yritys. Runsaan 4 miljoonan euron sopimus käsittää sadan merituulivoimalan teräsperustuksen, 400 MW:n sähköaseman, muuntajien, katkaisijoiden ja kaapeloinnin suunnittelun. Lisäksi Ramboll tekee selvitykset aalto- ja virtausolosuhteista sekä geoteknisistä ominaisuuksista. Ramboll oli mukana jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuulivoimaloiden perustusten pääsuunnittelijana ja vastaa nyt isosta osasta toisen vaiheen suunnittelua. Yksittäinen konsulttiyritys ei ole aiemmin saanut vastuulleen vastaavaa merituulivoimapuiston suunnittelu-urakkaa.

Tuulivoimapuisto rakennetaan 22 kilometrin päähän rannikosta alueelle, jossa on maanjäristyksiä ja hyvin pehmeä maaperä. Merenpohja on suurten jokien kuljettamaa ainesta, joten maaperän kantavuus on merkittävä huomioitava tekijä. Merenpohjaan 60 metrin syvyyteen upotettavat perustukset on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne riittävät kannattelemaan tuulivoimaloita 14–18 metriä syvässä vedessä.

− Olemme innoissamme hankkeesta, sillä Jiangsun maakunnan pehmeä maaperä haastaa meidät miettimään toisenlaisia suunnitteluratkaisuja kuin mihin olemme tottuneet Pohjois-Euroopassa. Hanke on niin mittava ja teknisesti vaativa, että pääsemme hyödyntämään koko organisaation osaamista – monialaisesta asiantuntijuudesta on jälleen etua, toteaa hankkeessa projektijohtajana toimiva Søren Juel Petersen Rambollin Energia-toimialalta.

Kiinan offshore-markkinoilla valtavasti potentiaalia

Kiinassa on maailman suurimmat tuulivoimamarkkinat. Kiinan maailmanlaajuinen markkinaosuus on World Wind Energy Associationin mukaan 52 prosenttia, ja maasta odotetaan seuraavaa suurta merituulivoiman markkina-aluetta.

Kiina aikoo asentaa vuoden 2020 loppuun mennessä 10 gigawattia merituulivoimakapasiteettia, mikä vastaa 25:tä Tanskan Anholtin kokoluokan tuulivoimapuistoa.

− Kiina on maailman väkirikkaimpana maana ymmärtänyt, että kasvavaan kulutukseen vastaamiseen ja ilmanlaadun parantamiseen tarvitaan kestävämpää energiantuotantoa. Maan kasvava merituulivoimateollisuus avaa mahdollisuuksia Rambollin keihäänkärkipalvelussa, eli merituulivoimaloiden perustusten suunnittelussa, mutta myös kaikilla muilla tuulivoimapuistojen suunnitteluun liittyvillä osaamisalueillamme. Tämä hanke on virstanpylväs ja poikii toivottavasti lisää projekteja Kiinassa, sanoo Søren Juel Petersen.

Rambollin Shanghain-toimiston paikallistuntemus oli merkittävä apu tarjousvaiheessa ja sopimusneuvotteluissa.

Uuden tuulivoimapuiston on tarkoitus alkaa tuottaa sähköä tämän vuoden lopussa. Hanke aiotaan toteuttaa puolta nopeammassa aikataulussa kuin vastaavat tuulivoimapuistohankkeet Euroopassa. Ramboll vei oman osuutensa hankkeen ensimmäisestä vaiheesta läpi kustannustehokkaasti ja nopeasti, mikä pitkälti ratkaisi toisen vaiheen tarjouskilpailun yhtiön hyväksi. Toisen vaiheen toteutuksesta vastaavat Rambollin asiantuntijat eri puolilta maailmaa, ja heillä on apunaan Ramboll Environin konsultteja Kiinasta.

Asiakkaana hankkeessa on Huadong Engineering Corporation. Tuulivoimapuiston rakennuttaja ja omistaja on valtio-omisteinen suuryhtiö State Power Investment Corporation (SPIC), joka hakee kestävästä energiasta tukea globaalille kilpailukyvylleen. SPIC toimii 36 maassa, ja sen tytäryhtiö SPIC Jiangsu Offshore Wind Power Ltd. pyrkii paikallisten kumppanuuksien kautta saamaan jalansijaa Euroopan merituulivoimamarkkinoilla. 

 

Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa. Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen. Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014. Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites