Ramboll mukana LIFE IP CIRCWASTE -hankkeessa

08 marraskuuta 2016
Ramboll on mukana EU:n LIFE IP CIRCWASTE –hankkeessa, jossa edistetään kiertotalouden toimenpiteitä sekä kansallisen jätehuoltosuunnitelman etenemistä laajan toimijaverkoston kanssa.
CIRCWASTE LIFE

CIRCWASTE LIFE

EU:n LIFE-rahoitusohjelma on hyväksynyt kansallisen LIFE IP CIRCWASTE (LIFE15 IPE/FI/004) -hankkeen rahoituksen vuosille 2016─2023. Hankkeessa edistetään kiertotalouden toimenpiteitä sekä kansallisen jätehuoltosuunnitelman etenemistä laajan toimijaverkoston kanssa. Suomen ympäristökeskus toimii hankkeen koordinaattorina.

Ramboll on mukana hankkeessa kahdella osaprojektilla, jossa toisessa demonstroidaan pilaantuneiden sedimenttien hyötykäyttöä teollisuuden jätejakeiden avulla ja toisessa demonstroidaan kierrätysmateriaalien ja teollisuuden jätejakeiden hyödyntämistä tierakentamisessa Liikenneviraston tieprojektissa.

─ CIRCWASTE on tärkeä osa laajempaa kansallista uusiomaarakentaminen ohjelmaa, jota Ramboll koordinoi. Se tukee Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittämistä siten että uusiomaarakentamisen mahdollisuudet otettaisiin huomioon kaikissa hankkeissa. Prosesseja, tekniikkaa ja materiaaleja testataan useissa eri pilottihankkeissa. Tämä tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä väylärakentamiseen niin että materiaalien hyötykäyttö tehostuu ja saavutetaan merkittäviä ympäristöllisiä ja taloudellisia hyötyjä, sanoo kehitysjohtaja Pentti Lahtinen Rambollin ympäristögeotekniikan tutkimus- ja kehitysyksiköstä.

─ Toinen osa CIRCWASTE-hanketta on jäte- ja sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen teollisuudessa. Tässä hankkeessa jätejakeiden jalostaminen ja sen testaaminen on tärkeässä osassa. Tutkimme muun muassa sementin korvaamista jätepohjaisista materiaaleista valmistetuilla sideaineilla, millä on iso taloudellinen ja ympäristöllinen merkitys.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites