Ramboll mukana Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamon suunnittelussa

27 toukokuuta 2015
Pirkanmaan uusi keskusjätevedenpuhdistamo sijoitetaan Tampereen Sulkavuoreen. Ramboll Finland Oy vastaa kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn sekä yhteistyössä A-Insinööreihin kuuluvan Saanio & Riekkola Oy:n kanssa puhdistamon siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistuksesta ja toteutussuunnittelusta. Suunnittelutyö on käynnistynyt maaliskuussa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.
Ramboll on mukana Tampereen keskuspuhdistamon suunnittelussa.

Ramboll on mukana Tampereen keskuspuhdistamon suunnittelussa.

Ota yhteyttä

Juha Varpula

Ryhmäpäällikkö, Vesihuolto
P: +358 40 826 1029

— Keskitetyllä jätevesien käsittelyllä korvataan nykyiset Tampereen Viinikanlahden ja Raholan puhdistamot sekä Lempäälän puhdistamo. Samalla tavoitellaan alueellisesti parempaa puhdistustehoa ja samalla luonnollisesti vähäisempää kuormitusta ympäristölle, kustannustehokkuutta ja varautumista kapasiteetin lisäämiseen tulevaisuudessa, kertoo toimitusjohtaja Pekka Pesonen Tampereen Vedestä.

Teknisen suunnittelun lisäksi Rambollin osuuteen hankkeessa sisältyvät riskienhallinta, jolla edesautetaan hankkeen toteutumista aikataulun, kustannusten ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden kannalta, sekä vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus suunnittelutyön aikana.

— Vuorovaikutuksen suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon asukkaat sekä laitoksen tulevat käyttäjät. Asukasyhteistyön tärkeys korostui jo hankkeen 2013 päättyneessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jossa toimimme YVA-konsulttina. Sekä Tampereen Veden että Rambollin tahtotila on toteuttaa vuorovaikutus mahdollisimman hyvin myös teknisen suunnittelun aikana. Vuorovaikutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja suunnitteluun osallistuvien konsulttiyritysten kesken. Rambollilla on suuri rooli vuorovaikutuksen toteutuksessa, kertoo vuorovaikutussuunnittelusta vastaava Hanna Herkkola Rambollista.

Suunnitelmien mukaan seudullinen keskuspuhdistamo otetaan käyttöön 2020-luvun alussa. Tampereen kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 257 miljoonaa euroa.

Sulkavuoreen suunnitellun Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen vetovastuu on siirtynyt marraskuun alusta alkaen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle.

Lue lisää hankkeesta www.keskuspuhdistamo.fi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites