Ramboll mukana suunnittelemassa Unicefin ohjelmaa vedensaannin turvaamiseksi Bangladeshissa

10 kesäkuuta 2016
Bangladeshissa on onnistuttu parantamaan vesihuoltoa, mutta veden laadun ja kestävän käytön suhteen on edelleen ongelmia.
Ramboll mukana suunnittelemassa Unicefin ohjelmaa vedensaannin turvaamiseksi Bangladeshissa

Ramboll mukana suunnittelemassa Unicefin ohjelmaa vedensaannin turvaamiseksi Bangladeshissa

Ota yhteyttä

Noin 65 prosenttia maan väestöstä käyttää juomavettä, jossa on arseenia ja mikrobeja. Bangladeshin pohjavesissä on monin paikoin luontaisesti arseenia, ja yli 40 miljoonan ihmisen juomaveden arseenipitoisuus ylittää Maailman terveysjärjestö WHO:n asettaman enimmäispitoisuussuosituksen.

Vesiohjelman suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Unicefin Bangladeshin-osaston ja Ruotsin Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) kanssa. Rambollin ja KTH:n tavoitteena on tuoda Unicefin ja Ruotsin kehitysyhteistyövirasto Sidan käynnistämään ohjelmaan kestäviä strategioita arseenin haittojen vähentämiseksi. Unicefin tarkoituksena on aloittaa käytännön toimet vedensaannin turvaamiseksi Bangladeshissa vuoden 2017 aikana. Ramboll Säätiö on aiemmin ollut rahoittajana hankkeessa, jossa tutkittiin Bangladeshin pohjavesien varsin korkeita arseenipitoisuuksia. Hankkeen tuloksia voidaan nyt hyödyntää Unicefin ohjelmassa.

Ohjelmalla halutaan tukea Bangladeshin hallitusta sen pyrkimyksissä ratkoa maan juomavesiongelmaa. Veden laatuun liittyviä haasteita lähestytään vesiturvallisuuden ja vedenhallinnan kautta; tavoitteena on vähentää saastuneen juomaveden haitallisia terveysvaikutuksia.

Yhdessä Unicefin veden laadun ja vesihuollon asiantuntijoiden kanssa suunniteltavan ohjelman lähtökohtana on tukea eri ministeriöiden, valtion laitosten ja kansalaisjärjestöjen toimia Bangladeshin julkisen ja yksityisen vesisektorin vahvistamiseksi.

Ongelmat ovat mittavia. Jotta turvallista vedensaantia saadaan parannettua kestävällä tavalla, niin valtion laitosten kuin yksityisenkin sektorin kapasiteettia on kasvatettava. Ne vastaavat yhdessä 90 prosentista maan uusien putkikaivojen asennuksista.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites