Ramboll sai Ympäristön hyväksi -palkinnon

10 lokakuuta 2018

Lehdistötiedote 10.10.2018

Infrarakentamiseen keskittyvä Ympäristön hyväksi -palkinto on tänä vuonna myönnetty Alakivenpuisto-hankkeesta vastanneelle Rambollin suunnitteluryhmälle. Suunnittelijat ohjaavat palkintosumman Aalto-yliopistolle resurssitehokkuutta edistävän opinnäytetyön rahoitukseen.

Ota yhteyttä

Aino-Kaisa Nuotio

Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu
P: +358 400 995217

Alakivenpuisto on 11 hehtaarin suuruinen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön sopiva puistoalue Helsingin Myllypurossa entisellä kaatopaikka-alueella. Alakivenpuisto tuo monimuotoista luontoa kaupunkiin ja vahvistaa samalla positiivista imagoa kehittyvälle Myllypurolle.

Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein, muun muassa hyödyntämällä lähialueiden rakennushankkeiden ylijäämämaita, Helsingin Jätkäsaaresta tuotuja massastabiloituja ruoppausmassoja sekä kierrätysbetonimursketta. Uusiokasvualustana on käytetty Helsingin kaupungin rakennushankkeista syntyneitä pintamaita. Maastonmuotoiluissa on hyödynnetty erilaisia maa-aineksia ja niittykasvillisuus on kehitetty kierrätettyjen pintamaiden siemenpankista.

Resurssiviisaan rakentamisen avulla saatiin aikaan yli 4,5 miljoonan euron rahalliset säästöt.

‒ Kyseessä oli erittäin resurssitehokas infrarakennushanke, jossa toteutuivat kaikki palkintokriteereissä mainitut seikat eli kestävä kehitys, taloudellisuus ja sosiaalisuus. Hakemuksessa oli otettu huomioon rakentamisen elinkaaren eri vaiheet ja hankkeen toteuttamisessa on huomioitu myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, toteaa raati perusteluissaan. Raatiin kuuluivat johtaja Henriikka Hellström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, toimitusjohtaja Mikko Nousiainen, GBC Finland ja Juha Laurila, Infra ry.

Hankkeen maisemasuunnittelusta vastasi Aino-Kaisa Nuotio, ympäristökonsultoinnista Kimmo Järvinen, geotekniikasta ja kaatopaikkarakenteista Juha Forsman, alue- ja kunnallistekniikasta Teemu Matilainen ja valaistuksesta Juha Hälikkä. 5 000 euron suuruisen palkinnon myönsi Suomen Messusäätiö.

‒ Kestävän kehityksen hankkeiden edistämiseksi Rambollin suunnitteluryhmä haluaa ohjata palkinnon Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiölle resurssitehokkuutta edistävän opinnäytetyön rahoittamiseksi, sanoo Aino-Kaisa Nuotio.

Ympäristön hyväksi -palkinnon avulla haetaan esimerkkejä suomalaisesta infrarakentamisesta, jossa kestävän kehityksen ekologiset, sosiaaliset tai taloudelliset pyrkimykset toteutuvat innovatiivisella ja edistyksellisellä tavalla. Vuonna 2018 painopiste oli resurssitehokkuus. Ympäristön hyväksi -palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt tuotteen, menetelmän tai palvelun, joka edistää kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ympäristön hyvinvointia tai on tehnyt teon, joka vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja siitä huolehtimiseen.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut