Ramboll selvittää ilmastonmuutokseen sopeutumista New Yorkissa

15 huhtikuuta 2016
New Yorkin kaupungin ympäristönsuojeluosasto valitsi Rambollin selvittämään, kuinka kaupunki voi hallita sadevesiä ja varautua rankkasateiden aiheuttamiin tulviin.

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
P: +45 5161 6277
Kai Vakkila

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

- New York pyrkii varautumaan ilmastonmuutokseen ja kehittämään infrastruktuuriaan, toteaa service line manager Christian Nyerup Nielsen Rambollin Tanskan-toimistosta.

New Yorkin kaupunki haluaa selvittää, miten voimakkaat sateet kannattaisi huomioida ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä suunnitelmissa ja investoinneissa. Rambollin tehtävänä on antaa suosituksia ja arvioida kustannuksia ja hyötyjä.

Perusteelliset analyysit ovat onnistuneen projektin avaintekijä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tulisi aina huomioida myös sosioekonominen ulottuvuus.

- Sopeutumishankkeelle saadaan laajempi tuki, kun otetaan huomioon myös virkistysarvot – ne kun usein vaikuttavat myönteisesti myös esimerkiksi kiinteistöjen hintoihin. Kaupunkien kannattaa siis yrittää saada mukaan monia sidosryhmiä ja tuoda esille investoinneista saatavaa tuottoa. Se voi avata uudenlaisia mahdollisuuksia, tuoda taloudellista hyötyä, lisätä sitoutumista ja edistää hankkeen kokemista yhteiseksi asiaksi, sanoo konsultti Jonathan A. Leonardsen Tanskasta.

Ramboll on toteuttanut vastaavia hankkeita muissakin kaupungeissa eri puolilla maailmaa. Se on muun muassa laatinut Kööpenhaminalle neljään valuma-alueeseen perustuvan suunnitelman rankkasateiden aiheuttamien hulevesitulvien hillitsemiseksi.

Hiljattain käynnistyneen New Yorkin projektin käytännön toteutuksesta vastaa Rambollin vesitoimialatiimi Yhdysvalloissa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites