Ramboll selvittää lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytymistä ampumaradoilla

24 maaliskuuta 2017
Ramboll toteuttaa tutkimushankkeen, jossa selvitetään ampumaradoilla käytettävien lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytymistä uudella testausmenetelmällä.

Ota yhteyttä

Hanna Tolvanen Environmental Chemist

Hanna Tolvanen

Environmental Chemist, Site Solutions 1
M: +358 40 5946 994

Kimmo Järvinen

Toimialapäällikkö, Site solutions
P: +358 40 083 3147

Ampumaratojen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vanhoilla ampumaradoilla ollaan siirtymässä lyijyn korvaavien teräshaulien käyttöön. Teräshaulien ympäristövaikutuksista on toistaiseksi vain vähän tutkimustietoa, etenkin niiden yhteisvaikutuksista maaperässä jo olevien lyijyhaulien kanssa.
Tutkimushankkeessa haulimateriaalien liukenemista tutkitaan laboratoriokokein erilaisissa maa-ainesnäytteissä jäätymis-sulamissykleihin perustuvalla testausmenetelmällä.

– Selvitämme, onko haulien rapautumisprosessia maa-aineksessa mahdollista nopeuttaa. Luonnossa vastaava rapautuminen kestäisi useita kymmeniä vuosia, projektin koordinaattori Hanna Tolvanen Rambollilta kertoo.

Keväällä 2017 valmistuva hanke tuottaa uutta tietoa lyijy- ja teräshaulien ympäristövaikutuksista ja ampumaratojen päästöistä. Saatujen tulosten avulla voidaan arvioida hankkeessa kehitettävän testausmenetelmän soveltuvuutta yleisesti pilaantuneiden maiden ja hyötykäytettävien jätemateriaalien riskien arvioinnissa ja hallinnassa.

Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen organisoimaa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluhanketta, joka pyrkii tukemaan alan tutkimus- ja kehitystoimintaa.

– Kokeiluhankkeen yhtenä tavoitteena on vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Rambollin toteuttama tutkimushanke tukee tätä tavoitetta hyvin innovatiivisesti, kertoo projektipäällikkö Jarno Laitinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeeseen osallistuvat Rambollin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen lisäksi Suomen Ympäristökeskus, Riistakeskus, Metsästäjäliitto, Ampumaharrastusfoorumi sekä Suomen Erityisjäte Oy.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites