Ramboll selvitti biojalostamon liiketoimintamahdollisuuksia Haapajärvellä

04 huhtikuuta 2016
Rambollin juuri valmistuneen selvityksen perusteella Haapajärvi on suotuisa sijaintipaikka biojalostamotoiminnalle. Haapajärvelle kaavaillun, tuotantoprosesseiltaan joustavan laitoksen kilpailuetuna on hyvä kaupallinen sijainti sekä raaka-ainemarkkinan että lopputuotelogistiikan näkökulmasta.
Rambollin tekemän selvityksen perusteella Haapajärvi on suotuisa sijaintipaikka biojalostamotoiminnalle.

Rambollin tekemän selvityksen perusteella Haapajärvi on suotuisa sijaintipaikka biojalostamotoiminnalle.

Bio- ja kiertotalous edistävät vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan kehittämistä. Erityisen tärkeitä biotalouden investoinnit ovat talouskasvun vauhdittamisen näkökulmasta. Nykyinen heikko taloustilanne jarruttaa kuitenkin uusia investointeja.

Nivala‒Haapajärven seudun toimijat, aktiivisimpina seudun kehittämisyhtiö NIHAK ja Haapajärven kaupunki, ovat selvittäneet mahdollisuuksia toteuttaa seudulle merkittävä biojalostamoinvestointi. Rambollin yhteistyökumppanina selvityksen teossa oli GloCell Oy, joka on erikoistunut mm. metsäteollisuuden tuotantoprosessien ja tuoteportfolioiden optimointiin.

– Liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin kuvaamalla havusellun ja biotuotteiden markkinanäkymiä ja markkinapotentiaalia. Tämän lisäksi analysoitiin mm. raaka-aineen saatavuutta ja hintaa sekä kilpailutilannetta. Näiden pohjalta kartoitettiin vaihtoehtoisia tuoteportfolioita ja analysoitiin niiden tuottonäkymiä ja myös investoinnin kokonaiskannattavuutta, kuvailee projektipäällikkö Mirja Mutikainen Rambollilta.

Selvityksessä arvioitiin kolmea vaihtoehtoista laitoskonseptia. Suositeltavin vaihtoehto on havupuuselluloosaa noin 400 000 tonnia vuodessa tuottava laitos. Laitoksen vahvuus on tuotantoprosessien muuntelumahdollisuudessa, mikä mahdollistaa vastaamisen biotuotteiden kasvavaan ja monipuolistuvaan kysyntään. Selvityksen mukaan laitoksen toiminta on erittäin suurella todennäköisyydellä hyvin kannattavaa. Myös muita puuraaka-aineeseen perustuvia biojalostamovaihtoehtoja pidetään mukana Haapajärven laitosta koskevissa jatkokeskusteluissa

Ramboll ja GloCell tekivät selvitykseen kuuluen kartoituksen laitoksen mahdollisista rahoitus- ja omistusvaihtoehdoista. Tehdyn työn pohjalta Haapajärven kaupunki ja NIHAK ovat tavanneet potentiaalisia sijoittajia ja rahoituksen asiantuntijoita.

– Pohjanmaalla on aina uskottu yrittäjyyteen ja tuettu yritystoimintaa. Tämä on merkittävä seudullinen lisäarvo kenelle tahansa sijoittajalle, kertoo Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.

Lue lisää www.nihak.fi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites