Ramboll suunnittelee Kalasataman REDIn talotekniset ratkaisut

20 kesäkuuta 2016
Helsingin Kalasatama herää uuteen elämään, kun alueelle nousee seuraavien vuosien kuluessa jopa 132 metriin kurkottavia pilvenpiirtäjiä sekä kantakaupungin suurin kauppa- ja elämyskeskus REDI. Rakennusten LVI- ja sähkösuunnittelu on nyt kiivaimmillaan. Ramboll suunnittelee talotekniset järjestelmät kaikkiin REDIn rakennuksiin.

Helsingin kaupunki on määritellyt hankkeelle tiukat energiatekniset tavoitteet. Energiaa pyritään säästämään ratkaisuilla, joiden suunnittelussa on hyödynnetty mittavaa määrää erilaisia lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä energiankulutukseen liittyviä laskelmia ja simulointeja. Korkeissa rakennuksissa painesuhteet vaikuttavat lämmitystehojen mitoitukseen eri kerroksissa. Rakennuksen lämpöhäviöt on pystytty laskemaan tarkasti painesuhdesimulointilaskelmien avulla. Lisäksi tornitalojen kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisut on räätälöity korkeaan rakentamiseen soveltuviksi.

Taloteknisen suunnittelun projektinjohtaja Hannu Martikainen Rambollista kertoo tornitalojen ilmanvaihtoratkaisun perustuvan Suomessa asuinrakennuksissa harvemmin käytettyyn kerroskohtaiseen ilmanvaihtoon. Torneissa ei ole lainkaan koko rakennusta palvelevia ilmanvaihdon pystykuiluja. Sen sijaan ilmastointi on hajautettu niin, että yksi ilmanvaihtokone palvelee aina korkeintaan kahta asuinkerrosta.

― Ratkaisu, jossa ei tarvita ilmanvaihdon pystykanavia eikä kuiluja on tavanomaista ratkaisua paloturvallisempi, koska kerrosten välisiä pystysuoria yhteyksiä on vähemmän. Ratkaisu pienentää myös ratkaisevasti korkeudesta aiheutuvien paine-erojen vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan, selvittää Hannu Martikainen.

Lisähaastetta liikenteestä

Kauppakeskusten suunnittelussa kokemus on valttia. Talotekniikan sekä tilaratkaisujen ja rakenteiden yhteensovittaminen lukuisiin erikokoisiin ja käyttötarkoitukseltaan erilaisiin rakennuksiin on vaativa tehtävä. Lisähaastetta tuo yllättäen liikenne.

― Kauppakeskuksen läpi kulkevat sekä vilkkaasti liikennöity Itäväylä että metro. Tämän lisäksi korkeat tornitalot rakennetaan käytännössä suoraan kauppakeskuksen päälle. Nämä ratkaisut asettavat paljon reunaehtoja talotekniikan reiteille, teknisille tiloille sekä kuilujen sijoituksille, Martikainen toteaa.

Rambollin toimeksiantoon kuuluu LVI-, sähkö-, rakennusautomaatio-, energia- ja sprinkleriratkaisut kahdeksaan tornitaloon sekä kauppakeskukseen ja niiden tarvitsemiin pysäköintitiloihin. Lisäksi Ramboll suunnittelee jäteaseman ja sähkösyöttöaseman sekä naapuritontille rakennettavan terveyden- ja hyvinvoinninkeskus Tehyken talotekniikan.

REDIn kauppakeskus avataan 2018. Ensimmäinen REDIn torneista, Majakka, valmistuu arviolta 2018. Kohteen urakoitsijana toimii SRV.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites