Ramboll suunnittelee Vihti–Lohja-rataosuuden Turun tunnin junaan

06 lokakuuta 2021
Ramboll Finland Oy ja hankeyhtiö Turun Tunnin Juna Oy ovat vahvistaneet suunnittelusopimuksen. Sopimuksen arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

Markku Salo

Toimialapäällikkö, ratasuunnittelu, Oulu
P: +358 400 711 261
M: +358 400 711 261

Ramboll Finland Oy suunnittelee VihtiLohja-rataosuuden Helsingin ja Turun välisestä uudesta nopeasta junayhteydestä, tutummin Turun tunnin junasta. Rambollin ja Turun Tunnin Juna Oy:n sopimus ratasuunnitelman laatimisesta vahvistettiin lokakuun alussa 2021.

Turun tunnin juna -hankkeen merkittävin kokonaisuus on Espoon ja Salon välinen uusi oikorata, johon myös Rambollin VihtiLohja-osuuden suunnittelu kuuluu. Espoon ja Salon välisen oikoradan muiden osuuksien suunnittelusta vastaavat Sweco Infra & Rail Oy (Espoo-Vihti), Sitowise Oy (Lohja-Suomusjärvi) ja Afry Finland Oy (Suomusjärvi-Salo). Sopimusten arvo on yhteensä 21 miljoonaa euroa, josta Rambollin osuus on noin neljännes. Ratasuunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuonna 2023.

- Erityisen haastavaa omalla suunnitteluosuudellamme on Lohjanharjun kohta sekä liitynnät Hanko-Hyvinkää-radalle, ratasuunnitelman projektipäällikkö Markku Salo Ramboll Finlandista kertoo. – Suunnittelemme ratasuunnitelmassa myös kaksi uutta asemaa: Vihti-Nummelan aseman Vihtiin ja Lempolan aseman Lohjalle. Näillä asemilla pysähtyvät tulevaisuudessa myös lähijunat.

Viisi isoa kokonaisuutta

Espoon ja Salon välisen oikoradan lisäksi nopean HelsinkiTurku-ratayhteyden hankkeeseen kuuluu neljä muuta kokonaisuutta: Espoon kaupunkirata, SaloTurku-rataväli, Turun ratapihat ja HelsinkiTurku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA (ympäristövaikutusten arviointi).

- Ramboll on monipuolisesti mukana Helsinki–Turku-ratahankkeessa, muun muassa laatimassa rakentamissuunnitelmia Espoon kaupunkirataan ja yleissuunnitelmaa HajalaNunna-rataosuudella ja rakennuttamassa Espoon kaupunkirataa. Olemme olleet mukana myös äskettäin valmistuneen EspooSalo-yleissuunnitelman teossa ja HelsinkiTurku-hankekokonaisuuden YVA:ssa sekä usean osuuden hankearvioinneissa ja liikenneselvityksissä, Salo kertoo.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiössä ovat mukana valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. Merkittävänä hankkeena suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun on myönnetty tukea yhteensä 50 prosenttia kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Turun tunnin junan suunnittelu käynnistyy (6.10.2021)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites