Ramboll suunnitteli Hakaniemen alueen kunnallistekniikan uusiksi

24 marraskuuta 2016

Ramboll on laatinut Helsingin kaupungin toimeksiannosta Hakaniemenrannan-Sörnäistenrannan alueelle alustavan kunnallisteknisen yleissuunnitelman. Suunnitelmassa varaudutaan merenpinnan nousuun ja alueelle rakennettavaan tulvasuojelujärjestelmään.

Hakaniemi Sörnäinen kunnallistekniikka

Hakaniemi Sörnäinen kunnallistekniikka

Ota yhteyttä

Emil Matintupa

Yksikönpäällikkö, tiesuunnittelu, Espoo
P: +358 50 596 0358
Matti Heikkinen

Matti Heikkinen

Suunnittelupäällikkö, vesihuolto
M: +358 40 7248813

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman tarkoituksena on selvittää tulevia asemakaavapäätöksiä varten alueen yleistasaus ja aluekuivatus sekä katujen ja teknisen huollon toiminta- ja toteuttamisedellytykset ja -ratkaisut, tilavaraukset ja kustannusarviot. Työ palvelee myös jatkosuunnittelua. Suunnittelu kaavavaiheessa oli ainoa keino tuottaa laajalle vaikutusalueelle aikaa kestävä kokonaissuunnitelma.

─ Suunnittelutehtävä oli poikkeuksellisen monitahoinen. Alue on toisaalta tiiviisti rakennettu arvokas kaupunkiympäristö ja toisaalta yhdyskuntateknisen huollon solmupiste. Lisähaastetta toivat ajassa tapahtuvat muutokset, erillisviemäröintiin siirtyminen ja ilmastomuutoksen kehittyminen, toteaa työtä vetänyt DI Jouni Kilpinen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

─ Alueella on erittäin paljon kaupunkia laajalti palvelevia runkoverkostoja ja rakenteita, esimerkiksi Hakaniemen silta, joita siirretään ja osin säilytetään. Suunnittelussa otettiin huomioon myös erilaisten liikennemuotojen, kuten pyöräilyn ja raideliikenteen lisääntyminen ja alueen runsas 150 000 kerrosneliön lisärakentaminen, kertoo sektorijohtaja Helmer Berndtson Rambollista.

Suunnittelussa varaudutaan myös merenpinnan nousuun. Alue on noin metrin nykyisten korkeustasosuositusten alapuolella, ja lisäksi alueella on tulvasuojauksen kannalta haastavat pohjaolosuhteet. Rankkasateiden aikana sekaveden määrä nykyisissä viemäreissä kasvaa tulevaisuudessa niin korkeaksi, että verkoston kapasiteetti ei aina riitä.

─ Tavoitteena on saada alueelle vaiheittain toteutettava tulvasuojelujärjestelmä, joka koostuu riittävän korkealle rakennettavista uusista tonteista, tulvapadoista sekä tulvaputkista, tasausaltaista ja tulvapumppaamoista, sanoo suunnittelupäällikkö Matti Heikkinen Rambollista.

Suunnitelma valmistui lokakuussa 2016.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites