Ramboll suunnitteli Joensuun asemanseudulle kolme vaihtoehtoista konseptia

23 toukokuuta 2016

Ramboll laatii Joensuun asemanseudun yleissuunnitelmaa. Osana projektia asemanseudusta on suunniteltu kolme vaihtoehtoista konseptia. Niistä muodostetaan yksi ratkaisumalli alueen kaavaratkaisun pohjaksi.

Ota yhteyttä

Jari Mäkynen, Rambollin asiantuntija

Jari Mäkynen

Suunnittelupäällikkö, johtava konsultti, yhdyskuntasuunnittelu
P: +358 40 764 9181

Joensuun kaupunki ja keskeiset maanomistajat käynnistivät yhdessä asemanseudun suunnitteluhankkeen loppukesästä 2015. Suunnittelun keskeisenä ohjenuorana on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymä Symmetrisen kaupungin visio, jonka mukaan keskusta laajenee joen itärannalle. Asemanseutu on näin luonteva jatko jo rakenteilla oleville Penttilänrannan ja Aittarannan alueille.

 Yksi osa yleissuunnitelmaprosessia on ollut vaihtoehtoisten konseptien kehittäminen asemanseudulle.

 ― Vaihtoehtoiset konseptit perustuvat toimintojen erilaiseen mitoitukseen ja alueiden erilaiseen profiiliin, tiivistää konseptisuunnitteluun kaupallisena asiantuntijana osallistunut Heli Paavola Rambollista.

Suunnitellut vaihtoehdot ovat Medium, Tivoli ja Arki+. Mediumissa alueelle sijoittuu tasaisesti asumista, toimistotilaa ja matkailu- ja viihdepalveluita.

― Mediumissa rakennusten kerrosluvut vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Asemanseudun maamerkkeinä on kaksi 12-kerroksista hotelli- ja toimistorakennusta. Aluetta palvelee yksi yhteinen pysäköintilaitos, kertoo projektipäällikkö Jari Mäkynen.

Tivolissa on painotettu matkailua ja vapaa-ajan palveluita. Konseptissa tavoitteena onkin luoda ainutlaatuinen, elämyksellinen viihteen, vapaa-ajan ja asumisen keskittymä Pielisen rannalle.

― Tivolin vertailukohta on nimensä mukaisesti Kööpenhaminan Tivoli. Tivoli-vaihtoehdossa uudisrakentamisen kerrosluvut vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Maamerkkinä on Kimmelin 12-kerroksinen hotellirakennus. Asemakorttelissa on pieni sisätori. Kimmel, asemakortteli ja aseman laiturit yhdistyvät toisiinsa ylikulkusillalla, Paavola kuvailee.

Vaihtoehdossa Arki+ on painotettu laadukasta ranta-asumista, kongressipalveluita sekä liikenneterminaalia. Vaihtoehdossa Itäranta-katu siirtyy lähemmäs rautatietä. Rakennusten korkeudet vaihtelevat pääasiassa neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Alueelle sijoittuu maamerkeiksi 12-kerroksinen hotelli- ja 14-kerroksinen asuinrakennus. Siirretyn Itäranta-kadun paikalla on uusi asuinkortteli. Asemalaiturilta on alikulkuyhteys asemakortteliin ja edelleen ranta-aukiolle.

Suunnitelmia esiteltiin huhtikuussa yleisötilaisuudessa Joensuussa, ja vaihtoehdot olivat kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla huhtikuun ajan. Kesän 2016 aikana suunnitteluryhmä muodostaa vaihtoehtojen ja niistä saatujen kommenttien pohjalta yhden yleissuunnitelman asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites