Ramboll mukana Laukaan keskustan kehittämisessä

20 toukokuuta 2015

Lehdistötiedote 20.5.2015

Ramboll Finland Oy:n Leipien heitto -niminen työ voitti Laukaan kirkonkylän keskustan kehittämisen arkkitehtikutsukilpailun. Kilpailulla haettiin keskusta-alueelle innovatiivista ja kokonaisvaltaista pitkän aikavälin suunnitelmaa, jonka avulla alueesta saadaan yhtenäinen, houkutteleva ja viihtyisä kaupan ja asumisen ympäristö.

Palkintolautakunnan mielestä Rambollin tekemässä voittajaehdotuksessa onnistuttiin kokonaistavoitteissa parhaiten.

− Rambollin suunnitelma on kokonaisidealtaan selkeä, mutta silti idearikas ja moniulotteinen. Kirkonkylän keskusta tiivistyy uuden torin ympärille. Tilaratkaisut ovat joustavia, ja julkiset ja yksityiset palvelut täydentävät toisiaan. Monipuolista asuinrakentamista on suunnitelmassa esitetty 1600 – 2000 uudelle asukkaalle. Suunnitelma on realistinen ja se voidaan toteuttaa vaiheittain, kertoo Laukaan kunnan kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt.

Voittoisan työn pääsuunnittelijana toimi Mikko Siitonen (arkkitehti SAFA), ja siinä on hyödynnetty Rambollin monialaista osaamista.

− Kilpailuehdotuksessamme Laukaan keskustan ydinalueen rakennetta ja asemaa kirkonkylän keskiönä korostetaan uusilla keskustakortteleilla, jotka poikkeavat muotokielellään ja omaleimaisuudellaan ympäröivistä korttelialueista. Kirkonkylään muodostetaan joustavan ja hitaan liikkumisen ydinkeskusta, jossa yhdistyvät kauppa, palvelut, joukkoliikenne, asuminen ja vapaa-aika, Siitonen toteaa.

Voittanut ehdotus on samalla jatkosuunnitelmanpohja, jota täydennetään mm. muista kilpailutöistä kerätyillä ideoilla. Tavoitteena on vuorovaikutteinen suunnittelu.

− Jatkotyössä suunnitelmaa kehitetään edelleen yhteistyössä kuntalaisten, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Järjestämme asian tiimoilta mm. kaikille kuntalaisille avoimen illan, jossa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan suunnitelmaan, Siitonen sanoo.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites