Ramboll vahvasti mukana Helsingin Östersundomin kehityksessä

16 joulukuuta 2016
Helsingin itäosassa sijaitsevan Östersundomin alueen kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin Smart & Clean -ohjelman kärkihankkeista.
Ramboll mukana Östersundomin alueen kehityksessä

Ramboll mukana Östersundomin alueen kehityksessä

Alueen kehitykseen osallistuvat Helsingin kaupungin lisäksi myös Sitra, Helen sekä joukko muita älykkäästä ja puhtaasta kaupunkirakentamisesta kiinnostuneita yrityksiä. Hanketta on mukana rahoittamassa myös Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Myös Ramboll on mukana kehittämässä aluetta hyödyntäen P&UD eli Planning & Urban Design -konseptin lähestymistapoja.

−Tavoitteena on luoda Östersundomin alueesta kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen panostamalla vihreän talouden kansainvälinen kohde, kommentoi johtava konsultti Mirja Mutikainen.

Tältä pohjalta Ramboll on laatinut yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Sitran kanssa alueelle oman Smart & Clean –vision, jonka mukaisesti  aluetta kehitetään, suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuudessa.

−Vision mukaisesti alueen energiaratkaisut toteutetaan uusiutuvilla energianlähteillä sekä materiaalivirtoja pyritään hyödyntämään täysmääräisesti. Lisäksi alueen rakentaminen tulisi toteuttaa käyttäjälähtöisesti sekä materiaalitehokkaasti. Tärkeää on myös parantaa luonnonvesien laatua rakentamisen aikana sekä kiinnittää huomiota päästöttömään liikkumiseen sekä stressivapaampaan asumiseen, Mirja jatkaa.

Ramboll toteutti Helsingin kaupungille myös Östersundomin bio- ja kiertotalousintegraattia koskevan resurssivirta-analyysin.

−Resurssivirta-analyysissa kuvattiin mm. materiaalimääräisten virtojen ohjautumista alueelle sekä sieltä pois. Analyysissa selvitettiin mm. miten integraatti vaikuttaa alueen toimialojen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, tuotantomääriin, arvonlisäykseen, työllisyyteen ja ympäristöön, toteaa Rambollin johtava konsultti Joonas Hokkanen.

Syyskuussa 2016 käynnistyneen projektin Ramboll toteuttaa yhdessä VTT:n, Siemensin ja Solvedin kanssa. Käynnissä olevassa projektissa bio- ja kiertotalousintegraattia täsmennetään sekä alueen liiketoimintaekosysteemien että infrastruktuurin näkökulmasta.

Hankkeessa tunnistetaan ja työstetään uuden kilpailukykyisen bio- ja kiertotalousliiketoiminnan liiketoimintakonsepteja Östersundomin alueelle. Lisäksi laaditaan yleissuunnitelma priorisoitujen konseptien toteutusta varten.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites