Rambollilta uusi päästöpohjaisen suunnittelun palvelu infra- ja maankäyttöhankkeisiin

23 helmikuuta 2021

Lehdistötiedote 23.2.2021

Ramboll on kehittänyt uuden skaalautuvan, datapohjaisen palvelun päästöoptimointiin ja päästöpohjaiseen suunnitteluun.

ZeroInfra by Ramboll on osa yhtiön energiaoptimointiin keskittynyttä Zero-konseptia ja soveltuu yksittäisen infra- tai maankäytön hankkeen päästölaskentaan, hankkeen ohjauksen tueksi sekä johdon strategiseksi työkaluksi pohdittaessa keinoja hiilineutraalisuustavoitteiden asetantaan ja toteutukseen.

Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kuvatoimisto Kuvio Oy

Päästöpohjainen suunnittelu on hiilineutraalin tulevaisuuden suunnittelua

ZeroInfra-palvelussa hyödynnetään Rambollilla kehitettyä datapohjaista laskuria, jonka avulla pystytään tuottamaan huomattavasti perinteistä päästölaskentaa laajemmin tietoa erilaisten toimenpiteiden ja materiaalien vaikutuksesta hankkeen kokonaispäästöihin ja kustannuksiin.

- Yksi suurimmista päästölaskentaan liittyvistä ongelmista on tiedon keräämisen ja vertailun hitaus. Jos vaihtoehtoja halutaan aidosti vertailla päästöjen näkökulmasta, aiheuttaa se yleensä lisätyötä ja -kustannuksia hankkeen suunnitteluun. ZeroInfra tuo tähän muutoksen, sillä pystymme tekemään tehokkaasti vertailua erilaisten materiaalien ja toimenpidevaihtoehtojen välillä, läpi koko hankkeen, kertoo ZeroInfra-palvelun kehittämisestä vastaava suunnittelija Saila Pahkakangas.

Päästölaskennalla tuotettavat luvut voivat olla myös hankalasti ymmärrettäviä. ZeroInfra-palvelussa on keskitytty siihen, että päätösten tueksi tuotetaan aina ymmärrettäviä vaihtoehtoja.

- Ohjaamme myös toimenpidesuosituksin ja vertailemalla vaihtoehtoisia toteutustapoja ja materiaaleja. Näin löydämme päästö- ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot hankkeeseen, jatkaa Zeroinfra-palvelun yksi kehittäjistä Taavi Dettenborn.

Päästöpohjainen suunnittelu soveltuu myös johdon työkalupakkiin

Tieto erilaisten suunnitteluratkaisujen, käytettyjen menetelmien ja materiaalivalintojen päästövaikutuksista ohjaa myös tulevien hankkeiden päätöstentekoa.

ZeroInfra-palvelu voidaan räätälöidä johdon strategisen tason konsultointipalveluksi, jolla päästötavoitteiden asetanta, mahdolliset tulevat toimenpiteet ja niistä viestiminen erilaisille sidosryhmille ovat palvelun keskiössä.

Digitaalisuus ja innovointikulttuuri mahdollistavat tulevaisuuden ratkaisut

Rakennettu ympäristö tuottaa noin 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä.(1 Suomessa Rakennusteollisuus on arvioinut rakennetun ympäristön, liikenne mukaan laskettuna, tuottavan n. 55 % maan päästöistä. (2

ZeroInfra-palvelu mahdollistaa perinteistä hankesuunnittelua kestävämmällä pohjalla olevien ratkaisujen löytymisen. Usein päästövaikutukset huomioimalla saadaan päästövähennyksien lisäksi huomattavia kustannussäästöjä.

ZeroInfra-palvelua on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja palvelu on syntynyt Rambollin sisäisen Leijonan luola -konseptin mahdollistamana.

- Panostamme uudenlaisten ideoiden ja palvelujen kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Rambollilla on myös vahva innovointi- ja kokeilukulttuuri. Näemme tärkeänä, että organisaatiomme sisällä on tilaa ja mahdollisuuksia erilaisten ideoiden testaamiselle ja kehittämiselle.

Digitaalisuus tulee varmasti näkymään yhä enemmän myös alan perinteisissä palveluissa, ja se tarjoaa monia mahdollisuuksia uudenlaisille ratkaisuille sekä alan päästövaikutusten pienentämiseen. ZeroInfran kaltaiset innovatiiviset ja kestävät ratkaisut ovat strategiamme ytimessä, kertoo kehitysjohtaja Jussi Himanen.

 

Lisätietoja:

Saila Pahkakangas, suunnittelija saila.pahkakangas@ramboll.fi, +358 40 5689702,

Mira Kekarainen, markkinointi ja viestintä, mira.kekarainen@ramboll.fi, +358 405229406.

Lue lisää ZeroInfra-palvelusta: fi.ramboll.com/zeroinfra

 

(1https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2019%20Global%20Status%20Report%20for%20Buildings%20and%20Construction.pdf

(2https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/ymparisto-ja-energia /rt_ymparisto_esite_261010.pdf

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites