Rambollin päästövähennystavoitteille virallinen hyväksyntä

13 tammikuuta 2022
Ramboll-konserni sitoutuu vähentämään omia kasvihuonepäästöjään 46,2 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt tavoitteet.

Ota yhteyttä

Jaana Tyynismaa

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt Ramboll-konsernin tavoitteet vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 46,2 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 lähtötasosta. Tavoitteillaan Ramboll tähtää osaltaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen.

Ramboll sitoutuu myös vähentämään liikematkustamisen epäsuoria päästöjä 27,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 lähtötasosta sekä siihen, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Rambollin käyttämistä tavarantoimittajista ja palveluntarjoajista – tuote- ja palveluhankintojen päästöissä mitattuna – on sitoutunut Science-based targets -aloitteen mukaisiin päästövähennyksiin.

– Suomen osalta ryhdymme vähentämään oman toimintamme eli kiinteistöjemme ja matkustamisen päästöjä suunnitelmallisesti ja välittömästi, jotta saavutamme tavoitteen vuoteen 2030 mennessä, kertoo toimitusjohtaja Maija Jokela.

– Haluamme näyttää suuntaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä projektien lisäksi myös omassa toiminnassamme.

Science-based targets -päästövähennysaloite tarjoaa tieteeseen pohjautuvan lähtökohdan sille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti yrityksen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään, jotta globaali nettonollatavoite saavutetaan vuonna 2050. Rambollin asettama 1,5 asteen mukainen tavoite on tällä hetkellä kaikkein kunnianhimoisin SBTi-prosessin mukaisista päästövähennystavoitteista.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites