Rambollilta hyvä tulos koronapandemiasta huolimatta

17 maaliskuuta 2021
Lehdistötiedote 17.3.2021 klo 8.00 

Ramboll-konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja kassavirta vahvana koronapandemiasta huolimatta. Tanskalaisen arkkitehtitoimisto Henning Larsenin integraation sekä uuden kestävän kehityksen strategisen palveluliiketoiminnan myötä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö vahvisti asemaansa kestävän kehityksen johtavana asiantuntijaorganisaationa.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Lisätietoja

Kari Onniselkä, toimitusjohtaja, Ramboll Finland

Kari Onniselkä

Toimitusjohtaja
P: +358 40 595 0505
Karoliina Lehmusvirta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ramboll Finland Oy

Karoliina Lehmusvirta

Johtaja, markkinointi ja viestintä
P: +358 40 581 3710

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin vuoden 2020 liikevaihto oli 1 827,3 miljoonaa euroa (2019:1904,5, laskua 4,1 %). Yhtiön orgaaninen kasvu oli 4,9 prosenttia negatiivinen. Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 91,5 miljoonaa euroa (2019:102,3) ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,0 (5,4) prosenttia.

Suomessa yhtiön liikevaihto pysyi 240 (240) miljoonassa eurossa.

- Onnistuimme saavuttamaan tyydyttävän taloudellisen tuloksen vaikeasta vuodesta huolimatta. Kassavirtamme parani merkittävästi. Tämä yhdistettynä siihen, että konsernimme oli vuoden lopussa nettovelaton osoittaa, että Ramboll on vahva ja terve yritys. Myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat yhtiössä vahvalla tasolla, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.

- Vuoden aikana 16 000 työntekijäämme eri puolilla maailmaa sopeutuivat joustavasti uusiin työskentelytapoihin ja keskittyivät palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Haluankin kiittää kaikkia kollegoita sitoutumisesta ja panoksesta poikkeusoloissa, Saul jatkaa. 
– Olemme varovaisen optimistisia pandemian jälkeisistä talousnäkymistä. 

– Sujuvan etätöihin siirtymisen, uusien projektiavausten sekä pääosin virtuaalisesti edistettävän asiakastoiminnan ansiosta liikevaihtomme pysyi Suomessa edellisvuotta vastaavalla tasolla. Näen sen tässä tilanteessa torjuntavoittona, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä. – Jatkossa merkittävin painopistealueemme liiketoiminnassamme on kestävän kehityksen edistäminen suunnittelu- ja palveluliiketoimintamme kautta. Haluamme kehittää ratkaisujamme ja palvelujamme niin, että voimme aina tarjota kestäviä vaihtoehtoja asiakkaalle.

Yhtiö jatkoi menestyksekkäästi innovaatiotoimintaa. Rambollin portfoliossa on Suomessa 16 digitaalista palvelua, jotka tuottavat liikevaihtoa perinteisen suunnittelu-, projektinjohto- ja palveluliiketoiminnan ohella. Myös suurin osa yhtiön digipalveluista vauhdittaa kestävää kehitystä.  Yhteiskuntavastuuta Ramboll toteutti lisäksi maksamalla 110 miljoonaa euroa suomalaiselle yhteiskunnalle veroina ja veronluonteisina maksuina. Tämä on noin 46 % yhtiön koko liikevaihdosta Suomessa.

Rambollin kannattavuus Suomessa, Norjassa, Saksassa sekä Vesi-liiketoiminnassa ylitti vuoden 2019 tason. Pandemia vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Lähi-idän, Aasian ja Tyynenmeren sekä Ympäristö- ja terveys -liiketoimintojen kehitykseen. Energialiiketoiminnassa tulokseen vaikutti kielteisesti öljy- ja kaasusektorin maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Sen sijaan yhtiö kehittyi vahvasti vihreän energiamurroksen ratkaisuiden, kuten merituulivoiman, vedyn, Power-to-X:n ja hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (CCUS), alueilla.

Kestävä kehitys kaiken perustana

Vuonna 2020 Rambollin liikevaihdosta 62 prosenttia tuli hankkeista, jotka tukevat yhtä tai useampaa YK:n määrittelemää kestävän kehityksen tavoitetta (SDG).

Tanskalaisen arkkitehtitoimiston Henning Larsenin osto vahvisti merkittävästi yhtiön asemaa globaalisti integroitavien, kestävää kehitystä edistävien suunnitteluratkaisujen toteuttajana kaupungeille, kiinteistökehittäjille ja rakennusliikkeille. Yhtiö perusti vuonna 2020 arkkitehtuurin liiketoimintayksikön, jossa työskentelee noin 600 arkkitehtia, maisema-arkkitehtia ja kaupunkisuunnittelijaa. Yhtiö jatkaa toimintaa Henning Larsen -nimellä.

Vuonna 2020 Ramboll perusti myös uuden kestävän kehityksen strategisen palveluliiketoiminnan. Hyödyntämällä strategista liikkeenjohdon konsultointiosaamistaan yhtiö auttaa julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita tunnistamaan toimintansa keskeiset vastuullisuusteemat ja viemään kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koko organisaation toimintakulttuuria. 

Merkittäviä projekteja ympäri maailmaa

Suomessa Ramboll on mukana toteuttamassa Keilaniemen porttia, josta on tulossa innovatiivinen ja ainutkertainen puurakentamisen taidonnäyte. 60 metrin harjakorkeudellaan se tulee olemaan maailman korkeimpia puurakenteisia toimistorakennuksia ja korkein puurakennus Suomessa. Ramboll vastaa hankkeessa rakenne-, LVI-, energia-, sähkö- ja geosuunnittelusta sekä  BREEAM-ympäristösertifioinnin konsultoinnista. Tavoitteena on toteuttaa innovatiivinen ja kestävä rakennus, jonka ympäristövaikutukset ovat pienet. Keilaniemen portti rakennetaan työeläkeyhtiö Varman omistukseen.

Iso-Britanniassa Ramboll nimitettiin jälleen brittiläisen Antarktiksen tutkimuksen tekniseksi neuvonantajaksi. Työt sisältävät projekteja, joilla parannetaan ja nykyaikaistetaan Etelämantereen tutkimusasemia ja infrastruktuuria. Myös Suomesta on asiantuntijoita mukana näissä projekteissa.

Ruotsissa Ramboll on mukana Ulsbergin ja Vindåslienen välisen uuden valtatien rakentamisessa. Projektissa hyödynnetään kansainvälisesti käytössä olevaa CEEQUAL-järjestelmää ja tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko projektin elinkaaren ajalta. Ramboll toimii neuvonantajana E6-moottoritien 25 km:n pituisella osuudella. 

Tanskassa norjalainen Quantafuel valitsi Rambollin uuden, muovista nestettä valmistavan, tehtaan tutkimusprojektiin. Ramboll tarjoaa konsultointipalveluja kaikissa kehitys- ja suunnittelutoiminnoissa sekä sopimusten hallinnassa ja hankintastrategioissa, ja toimii kumppanina Quantafuelin teknologian teollistamisessa maailmanlaajuisesti. 

Yhdysvalloissa amerikkalainen energiayhtiö Dominion Energy valitsi Rambollin tukemaan Coastal Virginia Offshore Wind -projektin kehitystä, sopimusten hallintaa ja käyttöönottoa. Kyseessä on Yhdysvaltojen suurin merituulipuisto ja yksi suurimmista maailmassa.

Ramboll-konsernin tulostiedote kokonaisuudessaan on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Key figures and financial ratios

2020

2020

2019

 

Income statement, DKK million

 

EUR m

 

 

Revenue

1,827.3

13,613.3

14,188.8

Operating profit before depreciation and amort. (EBITDA)

122.3

911.1

976.0

Operating profit before amortisation of goodwill, brand and customer contracts (EBITA)

91.5

681.8

762.5

Operating profit (EBIT)

37.3

278.0

341.1

Profit before tax

33.0

246.0

307.9

Profit for the period

17.4

129.3

171.9

 

Balance sheet

 

 

 

Total assets

1,168.3

8,704.1

8,748.8

Total equity

329.3

2,453.1

2,541.4

Net interest-bearing cash/ (debt)

68.5

510.5

(196.7)


Cashflow, DKK million

 

 

 

Cashflow from operating activities

169.0

1,259.2

686.7

Investment in tangible assets, net

(17.8)

(132.6)

(218.7)

Free cashflow

151.2

1,126.6

468.0

Acquisitions of companies

(38.9)

(289.9)

92.6

Employees

 

 

 

Number of employees, end of period

 

15,896

15,947

Number of full-time employee equivalents

 

14,950

14,843

Financial ratios as %

 

 

 

Revenue growth

 

(4.1)

25.0

Organic growth

 

(4.9)

4.2

EBITDA margin

 

6.7

6.9

EBITA margin

 

5.0

5.4

EBIT margin

 

2.0

2.4

Return on invested capital (ROIC)

 

16.6

18.6

Return on equity (ROE)

 

5.2

7.0

Cash conversion ratio

 

194.7

111.1

Equity ratio

 

28.2

29.0


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites