Rambollin kasvu jatkuu

12 maaliskuuta 2014
Rambollin kasvu jatkui vuonna 2013 huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta. Useimmat liiketoimintayksiköt suoriutuivat vuodesta vahvasti. Rambollissa aloitti yli 400 uutta työntekijää, ja yhteensä konsernin henkilöstön määrä on jo yli 10 000.

Ota yhteyttä

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
P: +45 5161 1000

Bo Pedersen

Managing Director, Support Organisation. Interim Group CFO.
P: +45 5161 6624

Ramboll saavutti yli miljardin euron (7,8 mrd. Tanskan kruunun, DKK) liikevaihdon vuonna 2013. Konsernin liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, mikä johtui erityisesti myönteisestä kehityksestä Ison-Britannian, Tanskan, Lähi-idän ja Norjan liiketoimintayksiköissä sekä Energia- ja Management Consulting -toimialoilla. Valuuttavaihtelut huomioiden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia, josta orgaanista kasvua oli 4 prosenttia.

Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 390 miljoonaa Tanskan kruunua (406 MDKK vuonna 2012). EBITA-% oli 5,0, joka on 0,4 % pienempi kuin vuonna 2012. Tämä johtui pääasiassa työpäivien vähäisemmästä määrästä (0,4 %), oikeuden päätöksestä vanhassa sovintomenettelyssä (0,2 %) sekä kasvaneista sisäisistä investoinneista yrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi (0,2 %). Nämä vaikutukset poislukien EBITA-% kasvoi 0,4 % viime vuoteen verrattuna.

- Suurin osa liiketoimintaamme on erittäin terveellä pohjalla, ja olemme parantaneet suoritustamme vuonna 2013 huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta. Näin on tapahtunut myös Suomessa, missä liiketoimintayksikkömme on kasvattanut tulostaan huolimatta maan vaikeasta taloustilanteesta, selvittää Ramboll Groupin pääjohtaja Jens-Peter Saul.

Myös Rambollin vahva kassavirta on osoitus yhtiön myönteisestä kehityksestä. Vuonna 2013 Rambollin kassavirtasuhde oli 129%.

Rambollin toimintakertomus julkaistaan yhtiökokouksen jälkeen 26.3.2014.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites