Ravinteiden kierrätyksestä uutta liiketoimintaa

20 kesäkuuta 2018
Kasvihuoneen ja biokaasulaitoksen ympärille rakentuva symbioosi voitti innovaatiokilpailun.
Ravinteiden kierrätyksestä uutta liiketoimintaa - Innovaatioleirin biokaasuryhmän ratkaisu voitti ideakilpailun

Ravinteiden kierrätyksestä uutta liiketoimintaa - Innovaatioleirin biokaasuryhmän ratkaisu voitti ideakilpailun

Ota yhteyttä

Venla Viskari

Asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
P: +358 40 160 1046

Ravinteet kiertoon -innovaatioleiri kokosi 10.-11.4.2018 joukon kiertotalouden edelläkävijöitä ideoimaan uusia kokeiluja ravinnerikkaiden sivuvirtojen parempaan hyötykäyttöön. Rambollin suunnittelija Venla Viskari kuului ideointikilpailun voittajaryhmään, joka keskittyi biokaasuntuotantoon.

Biokaasuryhmän idea ”Kasvihuone ravinne- ja energiavirtojen risteyskohdassa” valikoitui tuomariston toimesta yksimielisesti leirikilpailun voittoon. Tuomareina toimivat ympäristöneuvos Tarja Haaranen, rahoitusasiantuntija Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Ethica Oy:n kiertotalouden liiketoimintamallien asiantuntija Lotta Immonen. Leiri on osa ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta, jota koordinoi Luonnonvarakeskus.

Suuri osa Suomen biokaasuntuotantopotentiaalista piilee hyödyntämättömissä kasviperäisissä biomassoissa, joita syntyy muun muassa kasvihuoneilta. Suurten massojen valjastaminen biokaasuntuotantoon voi olla kannattamatonta esimerkiksi logistisista syistä, mutta ideassamme lähestymme asiaa kasvihuoneen ympärille kehitettävän symbioosin näkökulmasta, Viskari kertoo.

Kasvihuoneideassa pureudutaan erityisesti hajautettuun energian tuotantoon ja hyvään alueelliseen yhteistyöhön siellä, missä yhdistyy energian raaka-aineeksi soveltuvan biomassan synty ja biokaasulaitoksen lopputuotteiden tarve.

Idea esiteltiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle kesäkuun alussa.

Oli hienoa päästä esittelemään ideaa ministeri Tiilikaiselle. Tiilikaisen kysymykset ja kommentit olivat erittäin kannustavia. Uskomme työryhmässä, että ideamme kehittyy vielä antoisaksi hankkeeksi.

Leirin ansiosta rakentui uutta yhteistyötä alan yritysten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden välille. Syntyneiden ideoiden jatkamiselle tuntuu löytyvän tilausta ja useimmat ryhmät ovat jatkaneet aiheensa parissa työskentelyä. Kasvihuoneinnovaation osalta suunnitelmissa on hakea hallituksen kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluvaan Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan. Ohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites