Revit apuna Satama Areenan teknisessä suunnittelussa

12 helmikuuta 2021
Kotkan uuden tapahtumakeskuksen LVI- ja sprinklerisuunnittelu tehdään Rambollissa Revit- ja MagiCAD for Revit -ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisista suunnitteluohjelmistoista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun rakennuksen arkkitehtuuri asettaa haasteita talotekniselle suunnittelulle.

Ota yhteyttä

Perttu Valtonen Ramboll

Perttu Valtonen

Kehityspäällikkö, Revit-kehitys
P: +358 50 4019 004

Kim Vikki

Osastopäällikkö, Revit-kehitys
P: +358 40 1877196

Kotkan kantasatamaan rakennetaan uusi tapahtumakeskus, Satama Areena. Tapahtumakeskus otetaan käyttöön vuonna 2023 ja se tulee toimimaan erilaisten ja eri kokoisten tapahtumien pitopaikkana. Pääsali toimii myös urheilutapahtumien areenana.  

Ramboll vastaa Satama Areenan insinöörisuunnittelusta. Rakennuksen LVI- ja sprinklerisuunnittelu tehdään Rambollissa tietomallipohjaisilla Revit- ja MagiCAD for Revit -suunnitteluohjelmistoilla.

- Satama Areenan monipuolinen arkkitehtuuri olisi paikoittain asettanut isoja haasteita perinteiselle AutoCAD-suunnittelulle. Revitin täysin kolmiulotteisen mallinnusympäristön ansiosta olemme pystyneet mallintamaan onnistuneesti sprinklerilaitteiston monimuotoisetkin toteutukset rakennuksen paikoin haastaviin muotoihin ja muun tekniikan joukkoon, kertoo kehityspäällikkö Perttu Valtonen Rambollista.

Aineiston yhteensovittaminen iso etu

- Tietomallipohjaisen suunnittelun iso etu on arkkitehdin mallin ja eri rakenne- ja taloteknisten suunnitelmien yhteensovittamisessa. Arkkitehdin aineisto toimitettiin suoraan Revit-tiedostona taloteknisen suunnittelun käyttöön. Toteutustapa mahdollistaa muutoksien ja lisätiedon huomioimisen suunnittelussa erittäin nopealla aikataululla. Samoin ulospäin toimitettavien suunnitelmien työmäärä pienenee, koska kaikki suunnitelmat tuotetaan tietomallista ja näin ollen tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin suunnitelmiin samaan aikaan. Suunnittelualojen yhteensovitus tapahtuu myös sitä mukaa, kun suunnittelu etenee, eikä vasta myöhemmin, kun suunnitelmia erikseen sovitetaan yhteen.

Nykyiset tietomallipohjaiset suunnitteluohjelmistot tarjoavat myös muita etuja.  

- Satama Areena -hankkeessa olemme hyödyntäneet Revitistä löytyvää automatisointimahdollisuutta ja automatisoineet esimerkiksi kaikkien LVI- ja sprinkelerilaitteiden nimeämisen yksilöllisin, loogisin koodein rakennuksen teknisiin suunnitelmiin. Tällaisen rutiininomaisen työvaiheen automatisointi Revitillä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta suunnittelutyössä ja parantaa suunnitelma-aineistojen laatua.     

Automatisoinnin ansiosta muutoksiin ja lähtötietojen tarkentumiseen reagointi helpottuu, laatu paranee ja reaktionopeus kasvaa jatkossa, kun toimintoja voidaan suorittaa koneellisesti manuaalisen työn sijaan. Tietomallien tietosisällön vakiointi, laatu ja määrä ovat avainasemassa, kun projektien toimintamalleja kehitetään koko hankkeen elinkaaren aikana. Kohteessa käyttöönotetut työkalut mahdollistavat jatkossakin tilaajien tarpeisiin vastaamisen ilman, että asia muodostuu rasitteeksi eri osapuolille. 

Pilvialustasta hyötyä rakentajille, valvojalle ja rakennuttajalle  

 Tietomallipohjainen suunnitteluohjelmisto voi toimia pilvipohjaisella alustalla. Satama Areenan -suunnittelutiedostot ovat Autodeskin pilvipohjaisessa BIM 360 -ympäristössä.  

- Pilvipohjainen järjestelmä toimii datapankkina suunnittelutiedostoille ja sinne voidaan antaa pääsy suunnittelijoiden lisäksi esimerkiksi tilaajan edustajille ja rakennustyömaan henkilöstölle. Tällöin he pystyvät kommentoimaan suunnitelmia suoraan järjestelmässä. 

- Satama Areena -hankkeessa valvoja on tarkastanut ja kommentoinut teknisiä suunnitelmia suoraan järjestelmään verkkoselaimen kautta. Tällainen toimintatapa helpottaa suunnitelmaversioiden hallintaa ja vähentää kommenttikierroksia. Versiohistoria ja siihen liittyvät kommentit jäävät talteen, mikä helpottaa myöhemmissä vaiheissa asioiden tarkastamista tai tarpeen vaatiessa niihin palaamista. 

Pääkuva: Tapahtumakeskus Satama Areenan aulaan tulee näyttävä puuverhoilu. Seinät kätkevät sisäänsä suuren joukon nykyaikaista talotekniikkaa. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA, kuvamuokkaus: Ramboll. 

Satama Areena

  • Kotkan kantasatamaan vuonna 2023 valmistuva tapahtumakeskus (n. 7 200 bruttoneliötä)
  • Erilaisten ja -kokoisten tapahtumien pitopaikka, pääsali sopii myös urheilutapahtumiin. Lisäksi aula-, ravintola- ja muita tukitiloja. 
  • Rakennuksen arkkitehtuurista vastaa Arkkitehtitoimisto ALA. 
  • Ramboll Finland toimii ALA:n yhteistyökumppanina insinöörisuunnittelun osalta.
  • Ramboll CM toimii kohteen valvojana. 
  • Rakennuksen rakennuttaa Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistama tytäryhtiö Backstaff Oy.  

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites