S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskukselle BREEAM Excellent -ympäristösertifikaatti

10 toukokuuta 2019
Jakelukeskus on Suomen suurin rakennus, joten rakennushankkeen aikana saavutetuilla tuloksilla on ollut ympäristön näkökulmasta merkittäviä vaikutuksia.
Sipoon logistiikkakeskus

Sipoon logistiikkakeskus

Ota yhteyttä

Johanna Mero

Johanna Mero-Petit

Vanhempi asiantuntija, kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultointi
P: +358 (40) 5587101

S-ryhmän Sipoon päivittäistavarakaupan logistiikkakeskukselle (PTDC) on myönnetty Excellent -tason BREEAM ympäristösertifikaatti. Excellent on BREEAM-arvosanoista toiseksi korkein. Niitä on myönnetty Suomessa aiemmin vain kolmelle valmistuneelle uudisrakennuskohteelle, joista kaksi on toimistoja. Pisteissä mitattuna PTDC saavutti korkeimmat pisteet tähän mennessä kaikista Suomessa BREEAM-sertifioiduista uudisrakennushankkeista: 75,5%.

Korkeat kestävän kehityksen tavoitteet

Rakennushankkeelle asetettiin korkeat kestävän kehityksen tavoitteet, joita seurattiin ja ohjattiin läpi koko hankkeen. Tilaajan rakennuttajaorganisaatio, SOK Kiinteistöässä kiinnitti erityistä huomiota ympäristösertifiointiin, jonka konsultoinnista Ramboll vastasi.

– On ollut hienoa etsiä ja toteuttaa kestävän kehityksen ratkaisuja yhdessä motivoituneen tilaajan ja projektiryhmän kanssa ainutlaatuisessa hankkeessa, sanoo vanhempi konsultti Johanna Mero-Petit.

Jakelukeskus on Suomen suurin rakennus, joten rakennushankkeen aikana saavutetuilla tuloksilla on ollut ympäristön näkökulmasta merkittäviä vaikutuksia.

Panostukset hiilijalanjäljen pienentämiseen

Korkean sertifiointiarvosanan mahdollisti erityisesti panostukset energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan, mitkä alentavat rakennuksen hiilijalanjälkeä huomattavasti. Rakennus hyödyntää geobiohybridilaitoksella tuotettua lämpöä sekä kylmäjärjestelmän hukkalämpöä. Pakkasvarastojen kylmäjärjestelmissä käytetään vähän ympäristöä kuormittavaa luonnollista kylmäainetta ja järjestelmän kuluttama sähköenergia tuotetaan S-ryhmän omalla tuulivoimalla.

Ennen rakentamista valtaosa tontista toimi kiviainesten louhinnan, murskauksen ja varastoinnin alueena, jossa ei ollut jäljellä arvokkaita luontotyyppejä. Tämän ansiosta alueen biodiversiteettiä ei heikennetty, vaan istutusten ansiosta tontin ekologista tilaa parannettiin hankkeen aikana suhteessa lähtötilanteeseen. Ekologi arvioi kohteen tilan ennen ja jälkeen rakentamisen.

Materiaaleissa huomio kestävyyteen

Myös materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomiota kestävyyteen ja mm. kaikki eristemateriaalit arvioitiin ympäristönäkökulmasta. Rakennushankkeen aikana tontilla louhittua kiviainesta ei kuljetettu pois, vaan se hyödynnettiin alueen täytöissä ja pohjarakentamisessa, mikä alensi huomattavasti kuljetusten ja neitseellisten materiaalien tarvetta.

Myös rakennustyömaan aikana vaikutuksia ympäristöön pyrittiin pienentämään yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Yli viisi vuotta kestäneen rakentamisvaiheen aikana tuotetusta jätteestä toimitettiin hyötykäyttöön 97 %.

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta hankkeella on positiivinen vaikutus erityisesti seuraavaan kolmeen: nro. 7, edullista ja puhdasta energiaa, nro 9., kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja ja nro 15., maanpäällinen elämä.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut