STK:n sähköteknistä tuotetietoa siirretään suunnitelmiin uudella sovelluksella

30 marraskuuta 2022
STK ry:n ja Rambollin yhteiskehityshankkeessa luotiin uusi applikaatio, jolla tuotetieto siirtyy helposti Sähkönumerot.fi-tietokannasta suunnittelijoiden tietomalleihin.

Ota yhteyttä

Miro Lehtimäki

Kehityspäällikkö
P: +358 44 7761825

Yleishyödyllinen järjestö Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on huolehtinut alan tuotetietokannasta ja sen kehittämisestä yli 50 vuotta. Alun perin kyse oli vain paperikatalogista, mutta jo 20 vuotta sitten tuotetietoa alettiin siirtää digitaaliseen muotoon, Sähkönumerot.fi-palveluun.

– Missionamme on varmistaa, että sähköalan tiedonsiirto kehittyy jatkossakin ja pysyy suomalaisen ja eurooppalaisen lainsäädännön tasalla, toteaa STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Paine tiedonsiirron tehokkuuteen kasvaa. – Uudistuva rakentamislaki ja EU-säädökset tulevat edellyttämään hankkeilta energiaselvityksiä, hiilijalanjälkilaskentaa ja ennen pitkää myös muuta vastuullisuuteen liittyvää ESG-tietoa.

Muhosen mukaan tehokas tiedon siirtäminen rajapintojen kautta onnistuu vain, kun data on vakiomuotoista ja digitaalista. Etuna on, ettei rakennus- ja korjaushankkeissa olla enää riippuvaisia kenenkään korvien välissä olevasta hiljaisesta tiedosta, vaan datasta jää digitaalinen jälki rakennuksen koko elinkaarelle.

– Se tukee niin laiteuusintoja kuin aikanaan komponenttien kiertotaloutta.

Uusi sovellus rikastaa Revit-ohjelmiston käyttöä

Tiedon virtaamiseen tähtäävä sovelluskehitys käynnistyi pari vuotta sitten, kun Rambollilla siirryttiin käyttämään Revit-suunnitteluohjelmistoa.

– Halusimme rikastaa Revit-ympäristössä tehtyjä tietomalleja uusilla työkaluilla. Uudella Sähkönumerot for Revit -sovelluksella sähkötekninen tuotetieto siirtyy helposti Sähkönumerot.fi-tietokannasta suunnittelijoiden tietomalleihin, sanoo Rambollin kehityspäällikkö Miro Lehtimäki.

STK:lle on tuttua osallistua mielenkiintoisiin kokeiluihin, ja tuotetietokantaa hyödynnetään jo kymmenissä sovelluksissa ja tuotteissa.

– Meistä on hienoa, että Ramboll eturivin toimijana tarttui Revit-sovelluksen kehittämiseen. Onhan se käytössä jo kaikilla isoilla suunnittelutaloilla, Muhonen sanoo.

Sovelluskehitys sujui jouhevasti, koska esimerkiksi API-rajapinnat löytyvät Revitistä valmiina. Rambollin ohjelmistokehittäjät vastasivat järjestelmien integroinnista, ja STK:n tiimi varmisti, että tuotetiedon käyttö on sopimusteknisesti sujuvaa.

– Meillä oli yhteinen tavoite edistää alan digitalisaatiota ja tehdä tuotetiedon hyödyntämisestä loppukäyttäjille mahdollisimman helppoa, Muhonen toteaa.

Tiedon virtaaminen lyhentää läpimenoaikoja

Kun kansalliset tuotetietokannat saadaan vähitellen digitaaliseen muotoon, kaikki rakennushankkeen osapuolet pääsevät saman datan äärelle.

– Haluaisimme mahdollistaa jatkossa myös sen, että kaikki osapuolet pääsevät hyödyntämään sovellusta esimerkiksi tietomallipohjaisessa tuotehyväksyntäprosessissa, Lehtimäki sanoo.

STK:n ja Rambollin tavoitteena onkin saada tuotetieto virtaamaan jatkossa myös urakoitsijoille ja kiinteistönomistajille, mikä parantaa rakentamisen läpinäkyvyyttä, työmaalogistiikkaa ja tahtirakentamista. – Lopulta hyödyt näkyvät rakennushankkeiden läpimenoajoissa.

Lehtimäen oma liiketoimintasektori, sähkösuunnittelu, oli helppo paikka kokeilla sovelluskehitystä, mutta valmiin applikaation käyttökohteita löytyy rakennusalalta monia muitakin.

– Sama työkalu toimisi myös LVI-Info-tuotetietokannan tai Rakennustiedon rakennustarviketietokannan parina.

Myös Muhonen toivoo, että sähköalalla käytetystä kansainvälisen ETIM-standardin mukaisesta tuotetietokannasta otettaisiin rakentamistuotteiden alalla rohkeasti oppia. – Silloin joka tuoteryhmissä päästäisiin luomaan nopeammin ja helpommin vakiomuotoista tuotetietoa ja digitaalista nimikkeistöä.

Lehtimäki ja Muhonen odottavat seuraavaksi innolla palautetta suunnittelijoilta. – Otamme mielellämme vastaan vinkkejä ja kehitysehdotuksia!

Tutustu Sähkönumerot for Revit -sovellukseen!

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites