Saimaan järvilohi pääsee taas koskeen

18 heinäkuuta 2019
Pohjois-Karjalan Kontiolahdella on meneillään ainutlaatuinen hanke Saimaan järvilohen poikastuotannon elvyttämiseksi luonnollisissa olosuhteissa. Kuurnan Voima Oy:n tytäryhtiö Laurinvirta Oy rakennuttaa Kuurnan vesivoimalan yhteyteen 5-7 hehtaarin laajuisen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen, jonka suunnittelusta Ramboll vastaa. Yhtä lailla luontoarvot ja kalatalouden kuin energiantuotannonkin huomioonottavaan hankkeeseen sisältyy myös uusi pienvesivoimala.
Laurinvirta

Laurinvirta

OTA YHTEYTTÄ

Mikko Ruokolainen

Yksikönpäällikkö, infra Joensuu
P: +358 405750861

Saimaan järvilohen kanta on säilynyt viime vuosikymmeninä lähinnä kalanviljelyn ansiosta. Luonnontilainen lisääntyminen on sen sijaan ollut siinä määrin estynyt, että lajin säilyttämiseksi nyt alkavat olla viimeiset hetket toimia. 

”Epäviralliset keskustelut hankkeesta alkoivat jo neljä vuotta sitten. Viime vuonna teimme investointipäätöksen, kun oli nähtävissä, että ajankohta on juuri oikea kaikkien näkökulmasta”, kertoo Kuurnan Voima Oy:n toimitusjohtaja Jari von Becker.  

Rambollin laatimien suunnitelmien mukaiset työt lisääntymis- ja poikastuotantoalueen sekä pienvesivoimalan rakentamiseksi käynnistyivät tänä vuonna alkukesästä. Yksikönpäällikkö Mikko Ruokolainen korostaa mallinnuksen tärkeyttä uoman virtaaman ja vesisyvyyden sekä pohjamateriaalin raekoon oikealle mitoitukselle.

”Päätavoite on poikastuotannon elpyminen. Tämän saavuttamiseksi hankkeen käytettävissä on ollut kaikki rakennustekninen tietotaito ja viimeaikainen kalataloudellinen tutkimustieto”, Ruokolainen toteaa.

Valmista lokakuussa   

Hankkeen projektipäällikkönä tilaajan puolelta toimii Niilo Valkonen Future Missions Oy:stä. 

”Järvilohen uuden lisääntymis- ja poikasalueen keskeisin osa on uomien ja särkkien muodostama verkosto, jossa vesisyvyys, veden virtausnopeus ja pohjamateriaalit on suunniteltu vastaamaan lajille ominaisia vaatimuksia mahdollisimman hyvin”, Valkonen toteaa.

Kuurnan vesivoimala valmistui vuonna 1971, ja sen tulvauomaan valmistuu nyt uusi pienvesivoimala. Samalla tulvauoman virtaama muuttuu jatkuvaksi ja nousee 35 kuutiometriin sekunnissa. Näin muodostuvissa koskimaisissa olosuhteissa järvilohi on tottunut tuottamaan poikasia.  

Nykyinen, kahdella koneistolla tuotettava teho on 2 x 8 MW. Kaksi pienvesivoimalaturbiinia tulevat kumpikin jauhamaan sähköä 1 MW:n teholla. Hanke valmistuu lokakuussa, minkä jälkeen uusi pienvesivoimala pystyy tuottamaan tulva-aikana lisäenergiaa. Näin investointi saadaan myös energiataloudellisesti järkeväksi – päätavoitteen eli järvilohen kannan elvyttämisen lisäksi.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites