Seinäjoen ja Ilmajoen välille luvassa parempi tieyhteys

25 kesäkuuta 2020
Kantatie 67:n parannushanke Ilmajoen ja Seinäjoen välillä on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys, joka pystyy vastaamaan kasvaviin liikennemääriin.
Kantatie 67 Seinäjoen ja Ilmajoen väillä

Kantatie 67 Seinäjoen ja Ilmajoen väillä

Ota yhteyttä

Satu Rajava

Satu Rajava

Projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö
P: +358 40 5171432

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä Ilmajoen ja Seinäjoen välillä, eikä sen palvelutaso nykyisellään enää vastaa liikenteen tarpeita. Kaksikaistaisella tiellä liikennöi paljon maatalous- ja raskasta liikennettä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan, joiden toteuttajaksi on valittu Ramboll. Hankkeen tavoitteena on osittain nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys paikkakuntien välille.

Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen määrä on noin 7-8 prosenttia. Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä jopa 14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Alueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, minkä vuoksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi myös maatalousliikennettä.

Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaikki alueen tasoliittymät poistetaan ja liittymien liikenne yhdistetään uusiin rakennettaviin eritasoliittymiin. Lisäksi suunnitellaan hitaalle liikenteelle ja jalankulkijoille ja pyöräilijöille rinnakkaistiejärjestelyt koko välille.

- Tämä tieosuus haastaa suunnittelijan. Matkan varrelta löytyy linnustoalueita, pehmeikköjä, rataosuus, liito-oravia ja viitasammakoita sekä muita suojeltuja eläimiä ja kasveja, valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja suuria johtolinjoja. Lisähaasteen suunnitteluun tuo merkittävä tulvariskialue, johon hanke sijoittuu lähes koko suunnittelualueelta. Tutkimme eri vaihtoehtoja ja pyrimme löytämään parhaat ratkaisut, kertoo projektipäällikkö Satu Rajava Rambollista.

- Tällä hetkellä haasteena ovat myös yleisötilaisuudet ja työpajat, joiden järjestämiseen koronaepidemialla on ollut iso vaikutus. Meillä on lupa pitää tilaisuudet tarvittaessa virtuaalisina, mutta olemme joka tapauksessa siirtäneet ne syksyyn siinä toivossa, että koronaepidemia on edelleen laimentunut eikä uusia kokoontumisrajoituksia ole asetettu.

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Vaikutusten arvioinnin kautta ratkaistaan mistä vaihtoehdosta lopullinen yleissuunnitelma laaditaan.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites