Ainutlaatuinen sinisen biotalouden keskus Mikkeliin

12 helmikuuta 2019
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Mikkelin vesiliikelaitos ja Ramboll ovat tehneet sopimuksen sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittämisyhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on luoda pohja ja etsiä sopivat toimijat Mikkeliin sijoittuvalle valtakunnallisesti ainutlaatuiselle sinisen biotalouden osaamiskeskukselle. 
Kuvituskuva

Kuvituskuva

Ota yhteyttä

Teemu Koskinen, Ramboll Finland

Teemu Koskinen

Ryhmäpäällikkö, vesihuollon prosessi- ja laitossuunnittelu
P: +358 405 157 652

Mirja Mutikainen

Johtava konsultti, energia ja biotalous
P: +358 50 3141 521

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa, jonka perustana on vesien hyvä tila. 

− Kyseessä on alueellisesti ja kansallisesti tärkeä hanke, jonka tavoitteena on luoda ainutlaatuiset edellytykset uuden vesiliiketoiminnan kehittämiselle eri kehitysalustoja ja toimijoita verkottamalla, kertoo Rambollin projektipäällikkö Teemu Koskinen.

Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittäminen on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa EcoSairila - kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus -hanketta sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa sinisen biotalouden kehittämisohjelmaa. Rahoituksen hankkeille on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus.

Pilotointiympäristöjä ja uudenlaisia innovaatioita 

Mikkelin EcoSairilaan, kallion sisään rakentuvan jätevedenpuhdistamon yhteyteen, toteutetaan monipuoliset jätevedenpuhdistuksen sekä veden kierrätyksen tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristöt. Tulevaisuudessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaorganisaatiot, julkiset toimijat ja yritykset muodostavat valtakunnallisesti ainutlaatuisen alustan vesiosaamiseen liittyvien innovaatioiden, koulutuksen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle. 

Nyt MikseiMikkeli ja vesilaitos hakevat yhdessä Rambollin kanssa toimijoita sinisen biotalouden osaamiskeskukseen hyödyntämään ja vahvistamaan alueen vesiteknologian osaamista, verkostoja ja infrastruktuuria. Toimintaympäristö on avoin kaikille yrityksille ja toimijoille.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut