Soinlahden uusi bioteollisuuslaakso tuo töitä Iisalmeen

31 lokakuuta 2014

Pohjois-Savon Iisalmessa sijaitsevan Soinlahden bioteollisuuslaakson rakennustyöt ovat valmistumassa. Uusi bioteollisuuskeskittymä luo laajentumismahdollisuuksia erityisesti puu- ja metalliteknologian teollisuudelle. Ramboll vastasi maankäytön, liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan suunnittelusta alueella.

Soinlahden boteollisuuskeskittymän toteutuminen on Iisalmelle tärkeää, koska puunjalostusteollisuuden toimialaklusterin myötä alueelle syntyy uusia työpaikkoja.

Soinlahden boteollisuuskeskittymän toteutuminen on Iisalmelle tärkeää, koska puunjalostusteollisuuden toimialaklusterin myötä alueelle syntyy uusia työpaikkoja.

Ota yhteyttä

Teemu Matilainen

aluejohtaja, Infra Kuopio
P: +358 40 5437 291
Pirjo Pellikka

Pirjo Pellikka

Kaavoitusarkkitehti, Kuopio
P: +358 40 5322 380

Bioteollisuuskeskittymän toteutuminen on Iisalmelle tärkeää, koska puunjalostusteollisuuden toimialaklusterin myötä alueelle syntyy uusia työpaikkoja. Hanke kohottaa osaltaan kaupunkikuvaakin. Ramboll laati Soinlahden alueen asemakaavan ja suunnitteli alueen kadut, vesihuollon, hulevesien hallinnan sekä vaativan ratasillan.

— Uudessa asemakaavassa on korostettu erityisesti katu- ja tieliittymien sekä kevyen liikenteen risteämisten turvallisuutta, sillä alueella on koulu ja kasvavissa määrin myös raskasta liikennettä, kertoo yleissuunnitteluvaiheen projektipäällikkö Pirjo Pellikka Rambollista.

Kaavassa on huomioitu niin olemassa olevan asumisen yhteensovittaminen teollisuustoimintojen kanssa kuin palvelut ja virkistysmahdollisuudetkin. Myös hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu huolellisesti.

Rambollin vastuulla oli kuntatekniikan ja ympäristön suunnittelu noin 100 hehtaarin alueelle. Yleissuunnitteluvaiheessa alueen liikenneverkosta tutkittiin useita vaihtoehtoja maankäytön lähtökohdista. Teknis-taloudellisen vertailun perusteella ja liikenneturvallisuus huomioiden valittiin hankkeen ohjausryhmässä jatkosuunnitteluun ja edelleen toteutettavaksi Tehtaantien linjaus ja junaradan alitus Lunawoodin tontin eteläpuolelta.

— Edullisimman toteutuksen lisäksi tämä ratkaisu mahdollisti alueen luontevan vaiheittain toteuttamisen ja sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt pääosin olemassa olevaa verkostoa hyödyntäen. Se myös turvasi liikennöinnin olemassa olevalle teollisuudelle ja sen laajentumisen jo Soinlahden rakentamisen aikana, kertoo kuntatekniikan pääsuunnittelija Teemu Matilainen Rambollista.

Hanke on toteutettu yhteistyönä Iisalmen kaupungin, Pohjois-Savon liiton sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen välillä. Mittavaan suunnittelu-urakkaan osallistui lähes 40 Rambollin asiantuntijaa Kuopiosta, Lahdesta, Oulusta, Tampereelta ja Espoosta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites