Tampereella kartoitetaan seudullisen raitiotien mahdollisuuksia

11 heinäkuuta 2019
Tampereen kaupunkiseudulle suunnitellaan nyt neljän kunnan rajat ylittävää raitiotielinjaa. Tampere, Kangasala, Ylöjärvi ja Pirkkala ovat tilanneet yhteisen yleissuunnitelman, jonka avulla pyritään saamaan seudullinen kokonaisnäkemys raitiotiejärjestelmän kehittämisestä. 
Kuva: Idis Design Oy ja Tampereen kaupunki

Kuva: Idis Design Oy ja Tampereen kaupunki

OTA YHTEYTTÄ

Riikka Salli

Ryhmäpäällikkö, liikennesuunnittelu
P: +358 50 325 1742

Marko Turkki

Yksikönpäällikkö, liikenneväylät, Tampere
P: +358 40 0512123

Selvityksessä pureudutaan erityisesti raitiotien tuomiin maankäytön mahdollisuuksiin sekä tuotetaan alustava kustannusarvio rakentamisesta ja operoinnista. Nykytilanne, jossa suunnittelua tehdään hanke tai alue kerrallaan, on haasteellinen, koska kokonaiskuva ja tarvittavat varaukset jäävät silloin helposti huomioimatta. 

- Keskeistä on hankkeen kytkentä maankäytön suunnitteluun kaikkien neljän kunnan alueella. Ilman kokonaisnäkemystä kunnat saattavat tehdä ratkaisuja, jotka vaikeuttavat raitiotien laajentamista tulevaisuudessa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Riikka Salli Rambollista.  

Yleissuunnitelma ei sinällään tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen, vaan ensisijaisena tavoitteena on, että sen pohjalta kunnissa voidaan muodostaa yhteinen näkemys Tampereen kaupunkiseudun raitiotiejärjestelmän kehittämispolusta. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja seuraavina suunnitteluvaiheina ovat kunnissa yleiskaavojen ja asemakaavojen tarkistamiset. 

Yleissuunnitelmassa suunnitellaan raitiotie neljälle ratahaaralle, joiden kokonaispituus on noin 32 kilometriä. Suunnitelmassa tutkitaan jokaisella ratahaaralla vaihtoehtoja, ja laaditaan vaikutusarviointien sekä laajan vuorovaikutuksen perusteella esitys kullakin ratahaaralla valittavasta vaihtoehdosta. 

- Nyt tehtävä suunnitelma mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa kunnat voivat ottaa varaukset huomioon yleis- ja asemakaavoissaan ja tehdä myös yhteisiä päätöksiä esimerkiksi ratalinjauksista ja toteuttamisjärjestyksestä, Salli sanoo. 

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmä toimii kokonaisuutena seudun muun joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Raitiotiestä halutaan matka-ajaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että raitiotie kulkee pääsääntöisesti omalla väylällä ja pysäkkejä ei ole liian tiheässä. 

- Raitiotiellä on Tampereen kaupunkiseudulla merkittävä vaikutus kaupunkirakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Kansalaisilla, sidosryhmillä ja päättäjillä on suuri kiinnostus raitiotien suunnitelmia kohtaan. Vuorovaikutteinen suunnittelu yhdessä kuntalaisten, viranomaisten, sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa on työssä keskeisessä asemassa, sanoo yksikönpäällikkö Marko Turkki Rambollista. 

Yleissuunnitelman suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja WSP. Suunnitelman pohjalta kaupungit ja kunnat tekevät poliittiset päätökset valittavasta raitiotielinjauksesta kullakin ratahaaralla. Seudullisten jatkohaarojen toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites