Tavoitteena Suomen parhaat tietomallikoordinaattorit - Ramboll aloitti tietomalliosaajien kouluttamisen Metropolian kanssa

13 elokuuta 2021
Ensimmäiset 14 tietomallikoordinaattorikurssimme käynyttä valmistuivat toukokuussa. 

Ota yhteyttä

Sakari Kiito

Projektipäällikkö, BIM, tietomallit & inventointimallinnus
P: +358 40 6402402

Suomessa on vuosien ajan ollut pula rakennusten tietomalleihin ja digitaalisiin kaksosiin erikoistuneista asiantuntijoista. Pysyäkseen rakennusalan digitalisaation kärjessä ja paikatakseen osaajapulaa Ramboll aloitti vuoden alussa oman tietomalliosaajakoulutuksensa yhteistyössä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa.

- Tietomallikoordinaattorin ja tietomallimanagerin tehtäviin valmentava koulutuspolkumme sisältää kursseja, joissa käsitellään muun muassa tietomallintamisen teoriaa, eri tietomalliohjelmistoja ja työskentelyprosesseja. Kurssit on luokiteltu viiteen vaikeustasoon ja ne sisältävät useita eri luentoja sekä harjoitustöitä. Jokainen eri kurssi valmistaa koulutettavan entistä haastavampiin tehtäviin, kertoo koulutuksen vastuuhenkilö Sakari Kiito.

Perehtymistä tietomallintamisen johtamiseen ja mallien tarkastamiseen

Ensimmäiset 14 rambollaista päättivät tietomallikoordinaattorikoulutuksensa toukokuussa. Lähtövaatimuksina kurssilaisilla oli YTV2012-vaatimusten tuntemus, Solibri-tarkastusohjelmiston perusteet ja aiempi työkokemus mallinnetuista hankkeista, joten jo lähtötietotaso oli korkealla.

- Neljän kuukauden aikana kurssilaiset perehtyivät luennoin ja harjoitustöin syvällisesti tietomallikoordinaattorin tärkeimpiin tehtäviin kuten tietomallisuunnitelmien laatimiseen, mallien tarkastamiseen Solibri-ohjelmistolla ja tarkastuspisteiden aikataulutukseen.

- Ne kurssilaiset, jotka olivat toimineet koordinaattorina aiemminkin, saivat täydennettyä osaamistaan, sen lisäksi osa uusista kurssilta valmistuneista asiantuntijoistamme on ehtinyt jo aloittaa tietomallikoordinaattorin tehtävissä rakennushankkeissa. Kurssin käyneillä rambollaisilla on paljon enemmän tietotaitoa kuin monella muulla Suomessa toimivalla tietomallikoordinaattorilla.

Osa ensimmäisen kurssin osallistujista teki kurssin yhteydessä 10 opintopisteen laajuiset tietomallikoordinoinnin lisäopinnot Metropoliaan. Rambollin ja Metropolian yhteistyö jatkuu myös tulevilla kursseilla.

Haastavin kurssi valmistaa tietomallijohtajan tehtäviin

- Seuraava koulutuspolkumme kurssi perehdyttää tietomallikoordinaattorimme harvinaisempien suunnittelualojen mallinnukseen, mallinnusohjelmistojen rajoitteisiin, tietomallintamisen laajaan hyödyntämiseen ja mallinnustehtävien hankintaan. Kurssi alkaa vuonna 2022.

Koko koulutuspolun vaikein kurssi tähtää tietomallinnusjohtajan tehtäviin ja digitaalisen rakentamisen johtamiseen yritystasolla. 

- Koulutuspolullamme seuraavalle tasolle ei voi edetä pelkin kurssisuorituksin, vaan osaamista täytyy täydentää relevantilla työkokemuksella rakennushankkeissa.

Rambollin tavoite on, että kaikki tietomallikoordinaattoreina ja tietomallintamisen erikoisosaajina yrityksessä työskentelevät ja sellaisiksi havittelevat kurssitetaan koulutuspolun läpi. 

- Asiakkaillemme kehitys- ja koulutustyö näkyy entistä syvällisempänä tietomalliosaamisena, parempana työn laatuna ja asiakaspalveluna. Tietomallikoordinaattorimme tuovat rakennushankkeeseen ajan tasalla olevan tiedon rakennusalan digitalisaation nykytilasta ja vision alan tulevaisuudesta. 

Lue lisää

Tietomallikoordinoinnin palvelut

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites