Tripla moninkertaistaa Pasilan vetovoiman

23 lokakuuta 2014

Tulevina vuosina Keski-Pasilasta kasvaa Helsingin toinen kaupunkikeskus ja julkisen liikenteen solmukohta. Alueen uudistaminen alkaa monipuolisen Tripla-keskuksen rakentamisesta Pasilan aseman ympärille. Ramboll on valittu huolehtimaan keskuksen rakenne-, geo- ja maisemasuunnittelusta.

Keski-Pasilasta tulee Helsingin uusi keskus ja vilkas liikenteen solmukohta.

Keski-Pasilasta tulee Helsingin uusi keskus ja vilkas liikenteen solmukohta.

Keski-Pasila muodostuu kolmesta asemakaava-alueesta, joita ovat tornialue, ratapiha-alue sekä Itä- ja Länsi-Pasilan väliin rakentuva kolmen korttelin kokoinen keskusta, Tripla. Tämän keskuksen itäiseen kortteliin rakennetaan liikenneterminaali ja länteen nousee asuntoja. Rakennesuunnittelussa Rambollin vastuulla ovat keskimmäiseen kortteliin rakentuva kauppakeskus, pysäköintihalli, toimisto, hotelli ja tapahtuma-alue. Lisäksi osallistumme Asemakorttelin LVI-suunnitteluun, energialaskentaan ja rakennuslupatehtäviin. Hankkeessa hyödynnetään myöhemmin rakennusfysiikankin osaamistamme. Parhaillaan teemme alueella maaperätutkimuksia. Projektinjohtajana toimii Ilkka Mikkola.

Ramboll vastaa myös Triplan laajojen pihakansien ja viherkattojen suunnittelusta ja katusuunnitelmien yhteensovittamisesta. Tripla-keskuksen yhtenä lähtökohtana ja tärkeänä osana imagoa on ekologisuus, jolloin viheralueidenkin suunnittelussa kokonaisvaltainen näkemys on välttämätön.

— Triplaa suunnittelee useita konsultteja, ja sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä on erittäin tärkeää. Tiiviin yhteistyön ansiosta voimme huomioida kansi- ja kattovihreän suunnittelussa kansien alapuoliset rakenteet jo ideointivaiheessa, kertoo maisemasuunnittelun projektipäällikkö Katja Virtala Rambollista.

— Tripla on rakenteellisesti erittäin vaativa kokonaisuus. Viisikerroksinen parkkitalo toimii käytännössä kantavana rakenteena koko keskukselle. Pysäköintirakennuksen betonirakenteet suunnitellaan jälkijännitettyinä rakenteina, joista Rambollilla on yli 20 vuoden kokemus. Olemme tämän vaativan tekniikan edelläkävijä Suomessa, toteaa suunnittelujohtaja Tapio Aho Rambollista.

Kohteen geosuunnittelu on hyvin vaativaa. Rambollin osalta geo-toimeksiantoon kuuluu myös Pasilan sillan, Maistraatin portin ja Pasilan aseman suunnittelu.

— Pysäköintilaitoksen patoseinärakenteen suunnittelua ohjaa Suomessa poikkeuksellinen 200 vuoden mitoitusikä. Kaivannolle on asetettu myös erittäin tiukat tiiviysvaatimukset, sillä orsi- ja pohjaveden pinnan taso ei saa laskea Pasilan alueella, kertoo geosuunnittelun suunnittelupäällikkö Petri Tyynelä Rambollista.

Suomen kaikkien aikojen suurimpiin lukeutuvan, noin miljardin euron rakennustyön toteuttaa YIT Rakennus. Keskustakorttelissa sijaitsevan Tripla-keskuksen rakennustyöt alkavat ensi vuonna ja valmista tulee vuonna 2021. Koko Pasilan alueella riittää kuitenkin rakentamista aina vuoteen 2023 asti, jolloin alue tarjoaa asuinpaikan noin 3 000 ja töitä 15 000 ihmiselle.

Triplan konseptisuunnittelijana toimi hollantilainen arkkitehtitoimisto Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.). Suomalaisena arkkitehtina ja pääsuunnittelijana toimii Arkkitehdit Soini & Horto Oy.

Kokonaispaketti hyvin hallussa

Tripla-keskusta suunnittelee useita konsultteja. Toimiva yhteistyö ja kommunikaatio viranomaisten, urakoitsijan ja suunnitteluryhmien välillä ovat vaativan kohteen suunnittelun kulmakiviä. Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston rakenneyksikön päällikkö Risto Levanto on toiminut useassa Rambollin suunnittelemassa hankkeessa viranomaistahona. Hänen mielestään uuden keskuksen suunnittelussa tärkeintä on hallittu koordinointi.

— Suunnittelussa kaikki lähtee siitä, että kokonaispaketti on hallussa. Joka osa-alueella on oltava käytössä oikeat lähtötiedot ja riittävät suunnitteluresurssit. Rambollin hankkeissa kommunikaatio viranomaisen ja suunnittelijoiden välillä on ollut toimivaa, Levanto toteaa.

Risto Levanto korostaa suunnittelijan roolia kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Erikoistuneen asiantuntemuksensa ansiosta suunnittelija tuo tilaajan tietoisuuteen erilaisia näkemyksiä ja tunnistaa eri ratkaisujen seurannaisvaikutukset.

Vastuullisuuden merkitys korostuu isoissa ja vaikuttavissa hankkeissa. Risto Levannon mielestä säätiöpohjainen omistus on hyvin kiinnostavaa. Hän otaksuu, että monien mielestä tämä lisää Rambollin uskottavuutta kestävän rakentamisen asiantuntijana.

—On hienoa huomata, että suunnittelutoimisto voi olla oikeasti yhteiskunnallisesti vaikuttava ja aidosti omista arvoistaan kiinni pitävä, Levanto sanoo.

Ota yhteyttä
Suunnittelujohtaja Tapio Aho, puh. 050 553 9290
Projektinjohtaja Ilkka Mikkola, puh. 040 689 9104
Suunnittelupäällikkö Petri Tyynelä, puh. 040 589 2007
Projektipäällikkö Katja Virtala, puh 0400 842 347

Kuvat: YIT Rakennus Oy, arkkitehdin visio

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites