Miten tullaan tietotalouden kärkimaaksi?

14 toukokuuta 2014
Suomi on vuosien varrella noussut tietoon ja osaamiseen perustuvien talouksien kärkiryhmään, mikä kiinnostaa monia kehittyviä talouksia ympäri maailman. Suomen innovaatiopolitiikan ja toimintaympäristön kehitys sekä näiden kokemusten hyödyntäminen ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi myös yhteistyössämme kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kanssa.

Ota yhteyttä

Leena Lindell, johtaja, laki, Ramboll Finland Oy

Leena Lindell

Johtaja, yritysjärjestelyt, Ramboll Group
P: +358 40 7400 744

Kerätyt kokemukset ja opit on nyt koottu kirjaksi Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance. Kirjan tarkoituksena on tarjota eväitä muutokseen erityisesti kehittyvien maiden päättäjille. Kirja tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi koulutuksen tai innovaatioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Kirjahanke on rahoitettu Suomen valtion ja Maailmanpankki-instituutin yhteistyönä, ja sen toteutuksesta on vastannut kansainvälinen asiantuntijaryhmä Ramboll Management Consultingin johdolla.

— Finland as a Knowledge Economy 2.0 -kirjassa korostetaan kehityksen systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä, yhteistä kansallisen tason päämäärää ja visiota sekä eri sidosryhmien laajaa mukanaoloa ja kehitystyön koordinointia. Tärkeitä tekijöitä matkalla ovat myös koulutukseen investoiminen, valtion roolin korostaminen kehityksen mahdollistajana ja puitteiden luojana sekä kyky jatkuvaan uusiutumiseen, kiteyttää toimitusjohtaja Kimmo Halme Ramboll Management Consultingista.

Mikään maa ei kasva tietotaloudeksi hetkessä, vaan jatkuvan uudistumisen kautta. Jokainen maa kulkee omaa yksilöllistä kehityspolkuaan, jota ei välttämättä voida monistaa muualle. Kirjan löydösten ja case-kuvausten tavoitteena on inspiroida ja tarjota eväitä kehittyville maille. Enemmin kuin kattava tieteellinen teos, kyseessä on käytännönläheinen osaamisen ja tietoon perustuvan talouden ”keittokirja".

Syksyllä 2012 käynnistyneen hankkeen tuloksena ilmestynyt kirja julkaistiin ensin Yhdysvalloissa 14.4.2014 ja Suomessa 13.5.2014. Lisäksi kirjan keskeisiä viestejä ja tuloksia levitetään muun muassa Tansaniassa, Vietnamissa ja Etelä-Afrikassa. Kirja on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja erityisesti sen käytännönläheistä otetta on kehuttu.

Kirja on vapaasti ladattavissa Maailmanpankin verkkosivulla.

Lue lisää ulkoministeriön verkkosivuilta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites