Turengissa turvataan suojateitä

29 huhtikuuta 2014
Janakkalan Turengissa on aloitettu liikenneturvallisuuden parantamisen pilottihanke, jonka tavoitteena on rauhoittaa taajamaliikennettä ja parantaa suojateiden turvallisuutta uudenlaisten ratkaisujen avulla. Ramboll toteuttaa tutkimuksen ja sen pohjalta tehtävät turvallisuussuunnitelmat.
Janakkalan liikenneturvallisuuden parantamisen pilottihankkeen tavoitteena on rauhoittaa taajamaliikennettä ja parantaa suojateiden turvallisuutta.

Janakkalan liikenneturvallisuuden parantamisen pilottihankkeen tavoitteena on rauhoittaa taajamaliikennettä ja parantaa suojateiden turvallisuutta.

Ota yhteyttä

Poutanen Mikko

Mikko Poutanen

Johtaja, Urban-sektori
P: +358 40 731 4781

Taajamassa ylinopeudet ja piittaamaton ajotapa aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti koulujen läheisyydessä sijaitsevien suojateiden kohdalla.

— Käymme läpi Turengin taajaman maanteiden suojatiet ja arvioimme suojatiekohtaisesti mahdolliset parantamisratkaisut, joita voivat olla esimerkiksi suojatien kaventaminen, korottaminen tai suojatien näkyvyyden ja valaistuksen parantaminen. Tarkastamme myös alueen nopeusrajoituksia. Selvitämme ratkaisujen vaikutuksia ennen-jälkeen –tutkimuksella sekä käyttäjäkyselyllä, kertoo projektipäällikkö Hanna Reihe Rambollista.

— Olemme kartoittaneet suojateiden nykytilaa maastokäynnillä yhdessä ELY:n, Trafin, Liikenneviraston ja kunnan edustajien kanssa. Kevään aikana selvitetään vielä ajoneuvojen nykyiset nopeudet ja liikennemäärät sisääntuloväylillä. Nopeusmittaukset ja liikennelaskennat tehdään laskentalaitteella, joka kerää tutkan avulla nopeuden lisäksi tietoa ajoneuvojen määrästä ja suunnasta sekä ajoneuvotyypistä. Laskentalaitetta hyödynnetään myös kesällä toteutettujen parantamistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa, kertoo suunnittelija Erica Roselius Rambollista.

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää valtakunnallisesti. Käytännön toimenpiteet suojateiden parantamiseksi aloitetaan kesän 2014 aikana.

Janakkala pääsi mukaan laajaan pilottihankkeeseen, koska poikkihallinnollisella liikenneturvallisuustyöllä on kunnassa vankka jalansija. Kunnassa on myös halukkuutta tehdä yhteistyötä kestävän ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi.

Hankkeessa ovat mukana Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Janakkalan kunta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites