Uusi suunnitteluohje kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn

17 kesäkuuta 2014
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen suunnittelun keinoin sai uudet raamit, kun Rambollin yhdessä Liikenneviraston kanssa valmistelema Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje julkaistiin. Ohjeen tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta myös väyläteknisin ratkaisuin.
Uusi Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje on monen toimijan yhteinen näkemys jalankululle ja pyöräilylle oikeista ratkaisuista niin maanteillä kuin kuntien katuverkoilla.

Uusi Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje on monen toimijan yhteinen näkemys jalankululle ja pyöräilylle oikeista ratkaisuista niin maanteillä kuin kuntien katuverkoilla.

Ota yhteyttä

Reijo Vaarala

Projektipäällikkö, liikenne, viitoitus ja opastus
P: +358 40 7160 769
M: +358 40 7160 769

Riikka Salli

Ryhmäpäällikkö, liikennesuunnittelu
P: +358 50 325 1742

Huhtikuun lopussa valmistunut ohje sisältää kaikki maan päälle rakennettavat jalankulun ja pyöräilyn suunnittelun osa-alueet.  Ohjetta käytetään suunnittelun pohjana niin kunnissa, ELY-keskuksissa kuin konsulttitoimistoissakin. Tähän mennessä Suomessa on ollut käytössä Tielaitoksen vuonna 1998 tekemä kevyen liikenteen suunnitteluohje. Uuden ohjeen taustalla ovat valtakunnalliset tavoitteet ja ajattelutavan muutos.

- Liikkumisvalintoihin voidaan vaikuttaa usealla eri tavalla. Sopivien mahdollisuuksien ja olosuhteiden luominen kävelylle ja pyöräilylle ei vielä riitä, vaan on myös huolehdittava ihmisten motivoinnista käyttämään uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien ja motiivien kokonaisuus toteutuu eri toimijoiden johdonmukaisella yhteistyöllä, kertoo projektipäällikkö Reijo Vaarala Rambollista.

Uudessa ohjeessa kävelyä ja pyöräilyä käsitellään omina liikennemuotoinaan, joilla on erilaiset tarpeet ja vaatimukset; kevyt liikenne –termiä ei enää käytetä. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ratkaistaan pitkälle jo maankäytön suunnittelussa, joten sen osuutta on lisätty. Ohjeet ovat nykyisen lainsäädännön mukaisia ja niiden tavoitteena on auttaa löytämään kuhunkin paikkaan sopivimpia ratkaisuja. Ohje korostaa myös pyöräpysäköinnin tarvetta. Väylien suunnittelussa pyritään huomioimaan monenlaiset kulkijat, kuten esimerkiksi kolmipyöräisillä rahtipyörillä tai sähköpyörillä liikkuvat.

- Käyttäjien näkökulma halutaan tuoda selkeämmin esiin. Liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan lisätä rakenteellisilla ratkaisuilla kuten erottelemalla erilaiset katutilat ja väylät toisistaan pintamateriaalien, kaiteiden tai korotusten avulla, parantamalla risteyksien näkyvyyttä ja selkeyttämällä väistämisvelvollisuuksia, lisää Riikka Salli Rambollista.

Ohje on monen toimijan yhteinen näkemys jalankululle ja pyöräilylle oikeista ratkaisuista niin maanteillä kuin kuntien katuverkoilla.   Liikenneviraston lisäksi ohjeen laatimisen tilaajina toimivat kahdeksan suurinta kaupunkia, joiden näkemykset ohjasivat ohjeen ratkaisut soveltumaan myös kaupunkeihin ja muihin taajamiin. Ohjeen työstämiseen osallistuivat myös liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Kuntaliitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Pyöräilykuntien verkosto ry. Kommentointiryhmään kuului lisäksi yhteensä 30 tahoa mm. kunnista, ELY-keskuksista, pyöräilyjärjestöistä, vammaisjärjestöistä ja muutamista oppilaitoksista.

Uudessa suunnitteluohjeessa on ohjeistusta myös seuraaviin asioihin:

  • liikennevalo-ohjaus risteyksessä
  • liikenteen ohjaus
  • linja-autopysäkit, asemat ja terminaalit
  • saarekkeet, reunatuet, korotukset ja muut hidastimet
  • toteuttaminen, käyttö ja kunnossapito.
  • väylien varusteet
  • väylärakentamisen edulliset toimenpiteet

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje löytyy Liikenneviraston www-sivulta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites