Matkailijoita kiehtova Vallisaari sai keväällä oman vesihuoltoverkoston

29 kesäkuuta 2020
Helsingin edustan saaret, Vallisaari ja Kuninkaansaari, ovat entistä valmiimpia ottamaan vastaan kesälomalaiset. Rambollin asiantuntijat suunnittelivat saarille nykyaikaisen kunnallistekniikan, mikä tukee saarten vilkasta matkailu- ja virkistyskäyttöä.

Ota yhteyttä

Matti Heikkinen

Matti Heikkinen

Suunnittelupäällikkö, vesihuolto
M: +358 40 7248813

Vallisaari ja siihen maakannaksella yhdistyvä Kuninkaansaari ovat olleet armeijan käytössä satoja vuosia. Saaret sijaitsevat Suomenlinnaa vastapäätä vain 20 minuutin laivamatkan päässä Helsingin Kauppatorilta. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan erityislaatuinen kohde.

– Saarissa on rehevä luonto, runsas linnusto ja vanhoja sotilasvarustuksia eri aikakausilta, kertoo Rambollin suunnittelupäällikkö Matti Heikkinen. Ramboll vastasi saaren vesijohtoverkoston ja viemäröintijärjestelmän sekä sähköverkon uusinnan esi-, yleis- ja toteutussuunnittelusta.

Nykyaikaisen kunnallistekniikan rakentaminen Vallisaareen tukee Helsingin merellistä strategiaa. – Tavoitteena on kehittää saariston saavutettavuutta, vetovoimaa ja palveluja.

Taidebiennaali vauhditti kehitystyötä

Esiselvitys ja yleissuunnitelma Vallisaaren teknisen huollon kehittämisestä laadittiin heti, kun saari vapautettiin sotilaskäytöstä vuonna 2014. – Vallisaaren olemassa oleva vesijohtoverkosto oli suppea, sähköverkko oli vanhentunut eikä viemäröintiä ollut, Heikkinen kertoo.

Vesihuollon toteutussuunnittelu käynnistyi vauhdilla 2018, kun Vallisaareen kaavailtiin uutta taidetapahtumaa, Helsinki Biennaalia kesälle 2020. Maastotutkimukset, vesilain lupaprosessi ja rakennussuunnitelmat tehtiin ripeästi, ja rakentaminen alkoi syksyllä 2019.

– Uusi vesihuoltojärjestelmä valmistui aikataulussa tänä keväänä, vaikka taidebiennaalia jouduttiinkin siirtämään koronan takia vuodella, Heikkinen toteaa.

Paineviemäröintijärjestelmä sopii saariolosuhteisiin

Saaren sisäisen vesihuoltoverkon kehittäminen kuuluu Metsähallitukselle ja siirtolinjayhteys Suomenlinnaan Helsingin kaupungille ja Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY). Jätevesien johtamisessa päädyttiin paineviemärijärjestelmään.

– Se on saariolosuhteissa joustavampi kuin perinteinen viettoviemäröinti eikä yhtä sidottu maastonmuotoihin. Myös louhinta- ja kaivuutöitä tarvitaan vähemmän, Heikkinen sanoo.

Saaren eri toimijat pumppaavat jätevetensä suljettuun paineviemäriverkkoon. Sen jälkeen jätevedet kootaan HSY:n pääpumppaamoon, josta ne siirretään meren alla kulkevissa putkissa Suomenlinnan jätevesiverkkoon. – Putkistojen rakentaminen merenpohjaan oli oma vaativa urakkansa!

Kaivuutöissä tasapainoiltiin räjähdeturvallisuuden ja arkeologisten arvojen välillä

Teknisen huollon rakentamiseen toi oman vivahteensa saaren vanha sotilaskäyttö ja 30-luvulla tapahtunut räjähdysonnettomuus. Kaivuutöitä valvoi kriittisillä alueilla armeijan räjähderyhmä.

– Maata kaivettiin räjähdevalvonnan määräämällä tekniikalla, ja turvajärjestelyt olivat tiukat, Heikkinen sanoo. Huomioon otettiin myös saaren arkeologiset arvot. – Työt piti vaiheistaa tarkkaan, koska niitä valvonut arkeologi ei voinut seistä kaivannon reunalla räjähdysvaaran aikana.

Maarakennustöissä suojeltiin myös monia kulkuväyliä. – Vanhoihin makadam-päällysteisiin ei saanut koskea, ja siksi vesihuoltokaivannot tehtiin polkujen viereen.

Uudistunut Vallisaari houkuttelee yrittäjiä ja matkailijoita

Uusi kunnallistekniikka tarkoittaa valtavaa parannusta saaressa nyt ja tulevaisuudessa toimiville hotelli- ja ravintola-alan yrittäjille sekä matkailijoille. Kaupunkilaisten ja turistien käytössä ovat nyt nykyaikaiset vesihuoltopalvelut ja toimiva sähköverkko.

– Puhdasta käyttövettä on tarjolla riittävästi eri puolilla saarta, ja jätevesien poisto on toteutettu ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti, Heikkinen sanoo. – Toimiva infra auttaa osaltaan kehittämään saarta monipuolisena luontomatkailukohteena.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites