Vastaa Green Market Study 2016 -kyselyyn

01 joulukuuta 2016
Ramboll toteuttaa Green Market Study -kyselyn, joka käsittelee kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalalla Pohjoismaissa.
Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Jo viidennen kerran toteutettavalla kyselyllä kerätään alan toimijoiden kokemuksia nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Millainen on ympäristön ja käyttäjän kannalta vastuullisesti rakennettu ja johdettu kiinteistö? Mihin suuntaan vastuullisuustyö on rakennus- ja kiinteistöalalla menossa?
Kysely toteutetaan yhteistyössä Rambollin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan toimistojen kesken.
Mikä on tilanne Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna? Se selviää ensi keväänä, kun kyselyvastauksiin pohjautuvat tulokset julkaistaan.

Vastaa siis kyselyyn nyt ja halutessasi voit saada oman vastaajaryhmäsi tulokset erikseen sinulle toimitettuna! Tätä tietoa et saa muualta.

Linkki kyselyyn

Vastaathan 13.1.2017 mennessä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites