Vastuullisuusraportointi yhä tärkeämpi kilpailutekijä kiinteistöalalla

26 maaliskuuta 2015
Ramboll kehittää konseptejaan ja palveluitaan tukemaan kiinteistöalan yritysten vastuullisuus- ja ympäristöjohtamista sekä vastuullisuusraportointia. Kehitystyössä hyödynnetään kansainvälistä kiinteistöalan vastuullisuusraportointi- ja benchmark-työkaluna käytettyä GRESB-kyselyä (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Käytännön kehitystyönsä pohjaksi Ramboll on toteuttanut tutkimuksen kiinteistöalan vastuullisuudesta, vastuullisuusraportoinnista sekä GRESB-kyselyn hyödyistä, haasteista ja potentiaalista.

Kiinteistösijoitusyhtiöille, rahastoille ja sijoittajille suunnatun GRESB-kyselyn avulla voidaan seurata, vertailla ja parantaa kiinteistöalan yritysten vastuullisuutta sekä sitä koskevaa raportointia ja viestintää. Kysely tarjoaa mahdollisuuden vertailla vastuullisuutta kiinteistötyypeittäin, maittain sekä toimialoittain.

― GRESB-kyselyyn osallistuneet yritykset saavat konkreettista tietoa sekä oman että kilpailijoiden vastuullisuustyön tasosta. Useimmat kiinteistöalan yritykset raportoivat jo yleisten vastuullisuusraportointistandardien, kuten GRI-ohjeistuksen mukaisesti, mutta tällaista kiinteistöalaan keskittyvää vastuullisuuden vertailutietoa ei aiemmin ole ollut saatavilla, kertoo tutkimuksen toteuttanut Anne Kaiser Rambollista.

Laki velvoittaa isot yritykset raportoimaan vastuullisuudestaan

Yritysvastuun rooli kasvaa niin yhteiskunnan vaatimusten myötä kuin asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien päätöksenteossa. Hyvin hoidettu vastuullisuustyö ja siitä viestiminen ovat yhä tärkeämpiä kilpailutekijöitä. Vastuullisuusraportointi on tällä hetkellä vapaaehtoista, mutta vuonna 2017 Suomessa voimaan tulevan EU-direktiivin mukaan yli 500 henkeä työllistävät pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat velvollisia raportoimaan taloudellisen tiedon lisäksi sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan.

― Useissa tutkimissani yrityksissä GRESB-kysely on nostanut vastuullisuuden ylimmän johdon työlistalle ja vertailutiedon myötä vastuullisuustyö on myös saanut uuden, konkreettisen merkityksen liiketoiminnassa, Anne Kaiser jatkaa.

Rambollin GRESB-tutkimuksessa oli mukana 14 kyselyyn osallistunutta kiinteistösijoitusyhtiötä ja –rahastoa Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta sekä seitsemän sijoittajajäsentä. Lisäksi tutkimus kartoitti 17 pohjoismaisen kiinteistösijoitusyhtiön, - rahaston ja käyttäjä-omistajan tietoisuutta ja kiinnostusta kyselyä kohtaan.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan kansainvälisessä Real Estate Sustainability Benchmarking and Assessment in the Nordic Countries–seminaarissa Helsingissä 13.4. Seminaarin järjestävät Rambollin kanssa yhteistyössä Kiinko, GRESB, FIGBC, Technopolis ja 40 Percent Symposium.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites