Vuosaaren meriväylä syvenee kahdella metrillä

20 marraskuuta 2019
Vuosaaren satamaan pääsee entistä suuremmilla aluksilla sen jälkeen, kun meriväylän ja satama-altaan syventäminen kahden vuoden kuluttua valmistuu. Ramboll vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja valvoo ensi keväänä alkavia töitä, joiden keskeinen haaste on ruoppaus ja louhinta erittäin vilkkaalla ja kapealla laivaväylällä.

Ota yhteyttä

Mauno Napari

Projektipäällikkö
P: +358 40 595 5567

Tommi Marjamäki

johtaja, liiketoiminnan kehitys
P: +358 20 7556305
M: +358 40 7253587

Vuonna 2008 valmistunut Vuosaaren satama on sekä Suomen johtava tuontisatama myös merkittävä vientisatama, jonka kautta viedään maailmalle muun muassa Äänekosken uuden biotuotetehtaan tuotantoa. Nykyistä syvemmän satama-altaan ja väylän ansiosta näiden kuljetusten kustannustehokkuus paranee entisestään, koska aluskokoa voi kasvattaa.

- Itämerellä liikennöivien konttialusten aluskoko on kasvanut. Tämän väylähankkeen ansiosta yhä isommat konttialukset pääsevät jatkossa Vuosaareen, millä on suuri merkitys myös tuontiliikenteelle,  kertoo projektipäällikkö Mauno Napari Rambollista.

Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeena. Helsingin kaupunki korvaa louheen hyötykäyttöön liittyvät kuljetus- ja vastaanottokustannukset. Tällä hetkellä Rambollissa valmistellaan hankkeen urakka-asiakirjoja. Tarjouskilpailuun on Naparin mukaan odotettavissa tarjouksia myös kansainvälisiltä toimijoilta, koska hankkeen budjetti (35 miljoonaa euroa) ylittää EU:n kynnysarvon.

Rakennussuunnittelusta vastaa Meritaito Oy, joka suunnittelee laivaväylän linjauksen sekä tekee ruoppaus- ja louhintasuunnitelmat. Ramboll puolestaan toimii hankkeessa rakennuttajana ja valvontakonsulttina. Ramboll toimii myös hankkeen geoasiantuntijana, turvallisuuskoordinaattorina sekä riskienhallinnan ja ympäristöasiantuntijana.

- Nykyinen laivaväylä on varsin kapea, vain 200 metriä. Nykyiselläänkin väylällä on osuuksia, jossa laivojen kohtaaminen on kiellettyä. Kun leveys ruoppaus- ja louhintatöiden ajaksi vielä puolittuu, niin se tekee alusliikenteen entistä haasteellisemmaksi. Tämä merkitsee sitä, että turvallisuusriskit on oltava hallinnassa, Napari toteaa.

Miljoonia kuutiometrejä massansiirtoa

Väylätyö tulee olemaan vaativa myös teknisesti ja aikataulullisesti: kahden avovesikauden aikana ruopattavaa savista ja silttistä maa-ainesta tulee olemaan noin miljoona kuutiometriä. Kun tähän lisätään vielä louhittavat kalliomassat, niin kaikkinensa hankkeessa tullaan siirtämään yli kaksi miljoonaa kuutiometriä maa-ainesta.

- Räjäytettäessä kallion tilavuus kasvaa, minkä vaikutuksesta väylän vesisyvyys pienenee. Alukset voidaan päästää tilapäisesti suljetulle väylälle vasta, kun irrotettu louhe on kaivettu pois ja vesisyvyys on mittauksin varmistettu riittäväksi, Mauno Napari kertoo.

Kaikelle louheelle on hänen mukaansa löydettävissä hyötykäyttöä rakennuskohteissa Helsingin seudulla, erityisesti Hernesaaren rakentamisessa. Ruopattava savi ja siltti tullaan läjittämään tätä tarkoitusta varten varatulle alueelle, ulkomerelle 18-20 kilometrin päähän Vuosaaren satamasta. Hankkeen suunnittelu tapahtuu tietomallipohjaisesti. Samaa mallia tullaan käyttämään myös tarjousvaiheessa sekä varsinaisessa rakentamisessa.

Hankkeesta löytyy lisätietoa Väyläviraston kotisivulta sekä Helsingin Satama Oy:n sivustolta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites