Yritysvastuutyömme vahvistuu uusissa verkostoissa

07 lokakuuta 2020
Liityimme lokakuussa yritysvastuuverkosto FIBSin partneriksi tarjoamaan luontopääomaan liittyviä palveluita ja asiantuntemusta. Kumppanuus tarjoaa uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia asiakkaidemme ja verkoston muiden jäsenten kanssa. Allekirjoitimme myös Global Compact Network Finlandin jäsensitoumuksen.
– Uusien jäsensitoumustemme myötä pääsemme konkreettisesti vauhdittamaan kestävämpää liiketoimintaa, sanoo ympäristö- ja terveysliiketoiminnan johtaja Jaana Tyynismaa.

Ota yhteyttä

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Anna Rannisto

vanhempi vastuullisuuskonsultti, ympäristöpäällikkö
P: +358 (40) 6266383

Ramboll liittyi lokakuussa Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBSin uudeksi partneriksi. Verkostossa on mukana jo yli 300 vastuullisuuteen panostavaa yritystä ja organisaatiota.

- Tuomme esille konkreettisia keinoja esimerkiksi siitä, miten yritykset voivat tunnistaa luontopääomaan liittyviä liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuuksia, kertoo ympäristö- ja terveysliiketoiminnan johtaja Jaana Tyynismaa.

Luonnonvarojen huvetessa yritysten on yhä tärkeämpää tunnistaa toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, omaan luontopääomaan ja elinympäristöomaisuuteen. Tunnistamalla ympäristöön kohdistuvat riippuvuussuhteet yritykset voivat kohdistaa resurssit ja toimenpiteet kestävyyden kannalta kriittisiin kohteisiin.

Global Compact myös yritysvastuun ytimessä

YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen alla toimiva Global Compact Suomen verkosto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Verkosto on kasvanut vauhdilla ja siinä on sata jäsenyritystä- ja yhteisöä. Suomi on osa yli 150 maan globaalia verkostoa. Suomen verkosto tarjoaa jäsenilleen koulutusta, tapahtumia sekä työkaluja vastuullisuuden edistämiseen omassa liiketoiminnassaan.

Global Compact on maailman laajin yritysvastuun yhteistyöverkosto. Se perustuu YK:n kansainvälisiin periaatteisiin ja antaa vahvan selkänojan yritysten vastuullisuustyöhön. Global Compactiin sitoutuneet yritykset tukevat ja toteuttavat toiminnassaan ja omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työoloihin sekä ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Ramboll-konserni on ollut verkoston jäsenenä vuodesta 2007.

Ramboll Finland Oy on allekirjoittanut Global Compact Suomen jäsensitoumuksen ja sitoutuu YK:n yritysvastuualoitteen kymmeneen periaatteeseen.

- Jäsensitoumus vahvistaa kansallisia mahdollisuuksiamme tehdä yritysyhteistyötä kestävän kasvun edistämisessä ja osoittaa suomalaista edelläkävijyyttä - yhdessä asiakkaidemme kanssa, sanoo Tyynismaa, joka toimii myös Global Compact Network Finlandin hallituksen jäsenenä.

Tutustu palveluihimme

Kestävä kehitys

Luonto, vesistöt ja ekologia
 


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites