Team Leader VA-infrastruktur

Trondheims bredeste rådgivermiljø innen vann søker en Team Leader som kan styre seksjon VA-infrastruktur i en fase hvor vi satser på digital utvikling, globalt, nasjonalt og tverrfaglig samarbeid og sterk faglig utvikling.

Om stillingen

Som Team Leader for VA-infrastruktur, vil du inngå i ledergruppen for Rambølls avdeling Vann i Trondheim. Ledergruppen skal sammen utvikle både medarbeidere og forretningen. Selvstendig arbeid som VA-planlegger, og prosjektleder er en viktig del av stillingen, hvilket sikrer nærhet til fag og prosjekt i kombinasjon med administrasjon.

Rambøll Vann i Trondheim er et unikt rådgivermiljø innen vårt fag. Avdelingen innehar kompetanse i hele bredden av vann, avløp og overvannsfaget. Innenfor våre to seksjoner Ledningsteknologi og Prosess, har vi medarbeidere som jobber med alt fra tradisjonell VA, hydrologi, vann- og avløpsanlegg.
 

Oppgaver er knyttet til alle faser av et prosjekt, fra tidligfase til prosjektering og byggeledelse. Rambøll satser på innovasjon og digitalisering, og våre medarbeidere oppfordres til å utforske muligheter som ligger i ny teknologi.

Rambøll vann er en global organisasjon, og stillingen vil inkludere kapasitetsutjevning også mot kollegaer Rambøll vann i Norge, samt i de øvrige land hvor Rambøll er lokalisert, spesielt India. Trondheimskontoret til Rambøll er tverrfaglig med 260 medarbeidere, hvorav ca. 20 arbeider innenfor avdeling Vann. Samarbeid med fagområder som samferdsel, bygg, geoteknikk, elektro og arkitektur gjør Rambøll i stand til å arbeide med markedets aller mest spennende prosjekter.

Rambøll vann Trondheim har de senere år hatt mange prestisjeprosjekter. For eksempel reservevannforsyningen Trondheim – Melhus, Stjørdalen avløpsrenseanlegg og Øya – Gangbrua pumpestasjon. I krysningspunktet mellom ledningsanlegg og prosessanlegg, ligger unike muligheter for faglige utfordringer.

Avdelingen er i vekst og vi skal i gang med nye flaggskip-prosjekter, og søker etter en leder som ønsker å inneha en nøkkelrolle i regionens VA-miljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Ressursutjevning - Samarbeid og koordinering både internt og med våre søsteravdelinger i vann Norge samt internasjonalt
 • Rekruttering – bidra for å bygge et sterkt team som kan levere de tjenester vi tilbyr
 • Salg og forretningsutvikling – oppfølging av kunder, overvåking av markedet, anbudsarbeid, samt utvikling av nye tjenester innenfor VA-infrastruktur.
 • Oppdragsledelse og eget konsulentarbeid – en del av din tid jobber du i egne oppdrag
 • Faglig veiledning av juniorer
 • Være en del av ledergruppen hos Vann i Trondheim og Rambøll Vann i sin helhet.

Hvem vi søker

For denne stillingen er vi på jakt etter personer som har:

 • 5-10 års erfaring eventuelt mer, innen VA-infrastruktur
 • Utdannelse som master, bachelor innen VA, evt tilsvarende utdannelse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i lokale, nasjonale og globale team.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk (krav B2) og engelsk.
 • Kundenettverk og forretningsforståelse.
 • Erfaring med selvstendig VA-rådgivning med interesse og talent for administrativ ledelse


Rambøll tilbyr

Rambøll er en samfunnsrådgiver, og organisert som en stiftelse. Bidrag til samfunnet vi lever i og bevissthet rundt våre fundamentale verdier gjør at firmaet skiller seg ut. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger. Avdelingen har et sterkt sosialt samhold, med årlig studietur som et høydepunkt. Rambøll Trondheim er lokalisert i topp moderne, nye kontorlokaler på Nyhavna, der vi har tilgang på alt fra Big Room for BIM-prosjektering og det vi selv mener er byens beste kantine.


Velkommen til oss

Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Kontaktperson: Marion Trøan, telefon: 47 23 46 46, mail: marion.troan@ramboll.no

Velkommen som søker!


Søknadsfrist : 20.01.2019

Arbeidssted Trondheim

Haku päättyy 2019-01-20
Toimipiste Trondheim

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi