Eduskunnan kanslian strategia

Eduskunnan kanslian johtamisessa ja toiminnassa edistetään yhteistyötä ja viestintää yli osastorajojen. Uutta, vuosille 2016-2019 laadittua strategiaa viedään käytäntöön yhteisvoimin.

Toimintatapamme
Vastuullista toimintaa

Ramboll on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa omien arvojensa ja Code of Conduct -eettisten ohjeidensa sekä YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti.

Ramboll ja yritysvastuu
Projektit ova toimintamme perusta

Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja.

Tutustu projekteihimme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites