Vankat rakenteet elämälle

Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa. Se, minkälaisissa rakennuksissa elämme, muovaa elämäntyyliämme.

Lue lisää
Rambollin Circle

Rambollin Circle on graafiseen tilahallintaan pohjautuva kiinteistötietojärjestelmä, joka tukee kiinteistötiedon hallintaa kiinteistö- ja salkkutasolla. Järjestelmässä hallinnoit mm. pohjakuvia ja tilatietoja sekä lasket kiinteistöhallinnan merkittävät tunnusluvut raportoinnin tueksi.

Tutustu Rambollin Circle palveluun
Vastuullista toimintaa

Ramboll on sitoutunut harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa omien arvojensa ja Code of Conduct -eettisten ohjeidensa sekä YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti.

NÄIN KANNAMME VASTUUMME

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites