Livcy by Ramboll - työkalupakki elävään ja kestävään kaupunkikehitykseen

Livcy by Ramboll - Työkalupakki elävään ja kestävään kaupunkikehitykseen

Elinvoimaiset kaupungit

Elävyyden indeksityökalu kaupungeille ja kunnille, sijoitus- ja kehitysyhtiöille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille

- jotta kaavoitus- ja suunnitteluratkaisuilla rakennetaan sujuvaa arkea ihmisille

Jätkäsaari, Helsinki

Rakennetun ympäristön kestävät ratkaisut tukevat asukkaiden ja alueiden kokonaishyvinvointia

Monipuolinen, kestävä, hyvinvoiva ja resilientti kaupunkiympäristö tukee asukkaidensa hyvinvointia, arjen sujuvuutta ja onnellisuutta. 
Kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa kaupunkien elävyyden mittaaminen, kehittäminen ja seuraaminen on kuitenkin hankalaa.
Kokonaisvaltainen katsanto elävyyteen vaatii usean eri sektorin ja osa-alueen tarkastelua. 

 

Livcy tuo elinvoimaisten kaupunkien suunnitteluun mallin ja työkalut

Livcy on Rambollin kehittämä mitattavaan tietoon perustuva sovellus ja palveluportaali, joka helpottaa kaupunkeja ymmärtämään monipuolisesti eri alueidensa tarpeita. Livcyn käyttöliittymästä suunnittelijat, päätöksentekijät ja sijoitusyhtiöt saavat työnsä tueksi helposti omaksuttavan indeksin kaupunkialueen elävyydestä.

Livcy tarjoaa työkalut elävyyden mittaamiseen, alueiden kehittämiseen, suunnitteluun ja seuraamiseen. Palvelussa hyödynnetään GIS-pohjaista käyttöliittymää, joka analysoi erilaisia mitattavia elävyyden monimuotoisuuden elementtejä, kuten liikkumista, kaupunkirakennetta ja toimintoja. 

LIVCY-käyttöliittymä voidaan räätälöidä tarpeisiinne sopivaksi lisäämällä siihen dataa esimerkiksi eri tarkastelunäkökulmista. Työkalupakkia voidaan myös laajentaa tuomalla mukaan kaupunkilaisten kokemuksia työpajojen, haastattelujen tai kyselyiden kautta.

 

Livcy-sovelluksella mitattavaa tietoa alueiden nykytilasta ja kehitystarpeista

LIVCY:n avulla aluekohtaisia päätöksiä ja kehityssuunnitelmia on helpompi tehdä. Palvelun avulla tuotetaan kattavaa tietoa asukkaiden nykyisistä ja tulevista tarpeista ja alueen vahvuuksista elävyyden ja kestävyyden kannalta.

Tarkastele palvelujen ajallista saatavuutta

Skaalattava ja modulaarinen työkalu erilaisten arjen palveluiden ajallisen saavutettavuuden tarkasteluun​. Ymmärrä alueen kehityspotentiaali ja käytä visulisoitua tietoa suunnittelun tukena.

Mitattavaan tietoon perustuva työväline kaupunkien kehittämiseen ja suunnitteluun

Analysoi palveluiden, asukkaiden tai muiden elävyyden mittareiden tiheyttä tietyllä alueella ja tietyn alueen demografiaa tai kaupunkirakennetta.

Vertaile ja seuraa alueiden kehittymistä

Vertaile haluamasi alueiden elävyyden tasoa eli Livcy-indeksejä helposti ja tehokkaasti käyttäen tutkimustietoon pohjautuvaa mallia.

Tutustu referensseihin ja käyttökohteisiin

Päijät-Hämeen liiton kaupunkiympäristöjen arviointikehys

Tutustu referenssiin

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat

Lue tarkemmin

Palveluverkoston kehitys

Lue tarkemmin

Tonttihaku ja tonttiportfolion vertailu

Lue tarkemmin

Uusien liikepaikkojen haku

Lue tarkemmin

Elävyyden mittariston taustalla malli  15-minuutin kaupungista

Livcyssä hyödynnetään suurten kaupunkien kaupunkisuunnittelussa noudatettavaa 15-minuutin kaupungin ajatusmallia. Lue lisää Livcy-mallin takana olevista elävyyden ja kestävyyden monimuotoisista mittareista ja indikaattoreista.

Alueen elinvoimaisuuden tarkastelu tuo keinoja kestävään ja kannattavaan aluesuunnitteluun 

Livcy on osa Rambollin Elinvoimaiset alueet -kokonaisuutta, joka tarkastelee alueiden suunnittelua ja kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Livcy-elävyysindeksityökalulla tarkastelet, analysoit ja ymmärrät kaupunkialueiden nykytilaa ja kehitystarpeita visuaalisesti ja selkein mittarein.

Kun suunnittelet alueesi kehittämistä, autamme luomaan teille soveltuvat elävyyden mittarit Livcy-sovellukseen.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.