Tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta

23 lokakuuta 2019
Rambollin asiantuntijat tarjoavat ilmaista energianeuvontaa kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uusimaan alueilla.

Ota yhteyttä

Anna-Maria Rauhala

Projektipäällikkö, Kestävä kaupunkikehitys
P: +358 (40) 6684246

Markku Ahonen

Johtava asiantuntija, Kiinteistöjen energiatehokkuus
P: +358 50 441 8010

Alueellinen energianeuvonnan kokeiluhanke käynnistyi vuoden 2018 keväällä 12 maakunnassa. Keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa Energiavirasto haki kuhunkin 18 maakuntaan energianeuvonnan toteuttajaa neljän vuoden ajalle (2019–2023). Alueellisen energianeuvonnan tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden kustannustehokasta toteutumista sekä energiamarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Energiavirasto koordinoi ja rahoittaa toiminnan. Neuvonnan kohderyhminä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset.

– Haluamme lisätä kuluttajien tietoisuutta siitä, miten arjen ratkaisuista saa energiatehokkaita ja miten uusiutuvan energian käyttöä on mahdollista lisätä, hankkeen vastuuhenkilö Anna-Maria Rauhala Rambollilta kertoo.

Energianeuvontaa tehdään erilaisilla neuvonta- ja viestintätavoilla esimerkiksi henkilökohtaisen neuvonnan, seminaarien, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Käyttäjälle palvelu on ilmainen.

Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun muassa Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n tekemiä energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian edistämiseen tehtyjä materiaaleja.

– Emme kuitenkaan tarjoa tietoa yksittäisistä laitevalinnoista tai suunnittele energiatehokkuustoimenpiteitä yksityiskohtaisesti, Rauhala muistuttaa.

Energianeuvonta eri kanavissa

Energianeuvonnan äärelle pääsee kätevästi erilaisten sähköisten kanavien kautta.
energianeuvonta@ramboll.fi
twitter: @EneuvontaUus, @EneuvontaPH, @EneuvontaKym
Facebook: Energianeuvonta alueellasi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites